Like etter at den nye Lushaughytta vart ti’n i bruk var det en gammal tømmerhøgger i Moen som ymte om at det kænskje ikke hadde vøri så lurt å bygge skihytta så langt unna den gamle på toppen.

- Han Nils ville nok ikke ha likt detta, sa kar’n, - han ville at hytta han hadde høldt tel i i så mange år skulle brukes tel minne om han sjøl

I mange år hadde ’n Nils Lundberg bodd på Lushaugen hele sommar’n. Han hadde vøri brannoppsynsmann, og han klatre opp i branntårnet flere gonger om dagen for å se etter at alt var i orden over hele Hadelandsåsen.

Han fekk et godt ord på seg han Nils og hadde fått hedersnavnet: Greven ta Lushaugen.

Etter at ’n døyde, vart det sagt at ’n gikk att, og at gjenferdet hass luske rundt toppen på mørke høstkvelder.

Det var en syndagæfta at ’n Arne og to andre karer høldt på å rødde opp etter skiturista som hadde vøri innom den dagen. Det hadde vøri en strålende solskinnsdag med gnistrende skiføre, og mange, både vaksne og unger, hadde stræva seg fram frå Lygna og innover tel den nye hytta.

Tidlig på mårran hadde non ta dei aller sprækeste kara frå skigruppa dri med seg en kjelke full laste med øl, brus, sjokolade og wienerbrød dit. Dom hadde børi inn vatn, hente ved, tent i svartommen og kokt kaffe på den store kaffekjel’n.

Det kom my folk, og det hadde vørti non kroner i kassa tel idrettslaget den dagen. Han Kåre, ’n Per og ’n Arne var storfornøygde. - Der kan du se, sa ’n Arne, - vi fekk rett da vi sa at det kom tel å lønne seg å bygge hytta og telby servering.

Han Kåre og ’n Per tok kjelken med tomgodset med seg da dom drog, og ’n Arne vart att for å rødde og stenge. Det hadde skye over; kveldmørket hadde lagt seg over åsen, og det snødde tett da han tok på seg ryggsekken, låste døra tel hytta og spente på seg ski’n. Han kjørte forsiktig nerover mot Lustjenn.

Nysnøen dekke skispåra, men han var så godt kjint at ’n tenkte at ’n nok skulle finne fram gjennom snødrevet sjøl om det var mørkt og spåra var borte.

Han staka seg fram over tjennet og plutselig fekk’n se skispår att, ferske spår. - Det var da rart, tenkte ’n, - åkke er det som har laga dessa?

Han fekk aue på en skiløper framafor seg. Kar’n var svartkledd, og det såg ut som om ’n hadde ei slags kappe rundt skrotten. Han brukte bare en stav, og ’n Arne syntes det var merkelig, for det var mange år sea non i frå bygda hadde brukt så gammaldags skiutstyr.

Kar’n gikk i raskt tempo over den langstrakte flata ved furumoen. Han Arne tenkte at det kunne vara bra å ha følje fram tel Lygna, så han hoia og ropte. Men skiløper’n enste ingen ting; han gikk i samma raske farten. - Han må vara døv, tenkte ’n Arne. - Je får få opp tempo, så skar je nok ta ’n att. Je er da vant tel å gå fort på skir!

Nerover bakken mot Grevsjøen ok ’n så fort ’n kunne; han sætte stava hardt neri snøen og ga på rundt dei slakke svinga. Det såg ut som om det var en dreven skiløper som ok framafør’n, og han greide ikke å ta ’n att. En gong var dom nokså nærme en an, men i en sving måtte ’n Arne over ende ved en snøskavl. Da ’n kara seg opp att, såg ’n at den merkelige kar’n hadde sakne farten og sto stille. Han såg ryggen hass og la merke tel den vide, svarte kappa rundt skrotten hass. –

Det såg ut som om den svartkledde sto og vente. Han Arne vart glad, for nå var’n sikker på at ’n skulle greie å ta ’n att, og at ’n skulle få følje fram tel Lygna.

Han børste ta seg snøen og ok nerover, men plutselig seig det inn non grå flak ta tett tåke som la seg som et slør rundt skikkelsen framafør ’n. Så lette tåka, og det vart klart og månlyst.

Han Arne stanse og såg etter den merkelige skiløper’n. Men han var søkkanes borte, - ikke var det no skispår å se heller. Et par gammaldagse skir og en vælbrukt trestav stav sto ved ei granbuske, og han tenkte at skiløper’n kænskje hadde gjømt seg bak buska.

Akkurat da hørte ’n non vonde sukk og no jamring i lufta. Han såg opp og fekk aue på no som sendte ilinger ta skrækk inn i bringa hass. Det som seig inn i synsfeltet hass var en mørk skygge med ei flagrende, svart kappe som svevde over grantrea oppover mot Lushaugtoppen!

Angsten tok fatt i ’n, og han kjinte at hjertet dunke hardt i bringa. Grevsjømyra strakte seg ut framafor ’n, og lange skygger ta mørke, dystre graner la seg innover dei hvite flaten.

- Har je vørti helt gær’n, sa ’n tel seg sjøl. - Kænskje je har sett syner! Han snudde seg for å se om ski’n og staven sto der. Det gjorde dom, og da visste ’n Arne at det han hadde sett i lufta over granbusken ikke var no synsbedrag!

- Je har da jamen sett et spøkelse, tenkte’n. Så huste ’n å den gamle tømmerhøggar’n hadde sagt da idrettslaget ville bygge den nye hytta. - Greven vil nok ikke like det, hadde han sagt!

Turen tel Lygna vart jøtt slitsom for ’n Arne den kvæld’n. Rett som det var syntes ’n at non følgte etter’n, men da ’n snudde seg såg ’n bare Grevsjømyra som låg langflat og stille i grågult lys. Nymån’n over Nysæteråsen følgte ’n med aua mens han strævde seg fram tel Gammelsæterhøgda og over vatnet tel Lygna.

Da ’n sætte seg inn i bil’ hass Ole Lygna for å bli kjørt ner att tel Moen, fortælte ’n bare at han hadde hatt en slitsom skitur, og at det skulle bli godt å komma hematt.

Hælja etter ville ikke ’n Arne ta på seg no oppdrag på Lushaughytta, og han gikk aldri mer på skir etter at det var mørkt heller. Han fortælte ingen om det han hadde opplevd, og helt tel i dag, er det visst bare ’n Arne Arntsen som har sett gjenferdet tel Greven ta Lushaugen.