Du møter en sykepleier i alle livets faser - en jordmor før, under og etter en fødsel, en helsesykepleier på helsestasjon eller i skolehelsetjenesten, i ulike roller på sykehus, på sykehjem eller i hjemmetjenesten. Sykepleieren finner du også i bedriftshelsetjenesten, i arbeidet med psykisk helse og rus, på utdanningsinstitusjonen og mange andre steder.

Verdens helseorganisasjon (WHO) utpekte 2020 til å være Sykepleiernes og jordmødrenes år. Men ingen hadde sett for seg at sykepleiernes og jordmødrenes år skulle bli slik, der situasjonen med Covid-19 viruset mer enn noen gang har vist betydningen av sykepleiernes livsnødvendige kompetanse. Og aldri før har det vel vært så stort søkelys på akkurat dere som jobber innen helse.

Vi vet at alle sykepleierne som går på jobb i dag vil gjøre alt de kan for å gi behandling og pleie til de som blir syke. Men for at sykepleierne skal kunne ivareta pasienter og få helsesystemene til å virke, så må helsemyndigheter og arbeidsgivere ivareta sykepleieres egen sikkerhet og rettigheter, samt styrke sykepleieres mulighet til å stille opp over en lengre periode.

Det handler blant annet om nær og god ledelse i månedene fremover. Og det handler om smittevern utstyr, riktig opplæring og nok hvile. Dette har vært, og kan bli en maraton. Sykepleierne selv må være friske og så opplagte som mulig, og de må få nødvendig støtte og motivasjon til å stå i arbeid nå og framover.

Takk til alle sykepleiere og jordmødre for innsatsen dere gjør hver eneste dag - hele året, både utenom og under koronaepidemien. 2020 er deres år, og 12. mai er deres dag, den internasjonale sykepleierdagen.

Gatulerer med dagen alle sammen!