Det er tid for å gratulere alle hardarbeidene parter som klarte å beholde Innlandet fylkeskommune. Dette er et fornuftig og riktig resultat. Godt jobbet og voksent gjort! Jeg tror også at dere vinner i det lange løp.

Her har det nok vært mye følelser og lite rasjonell fornuft som har skapt spliden i befolkningen. Dog må alle være klar over at det knappe flertallet for oppdeling av fylket i den rådgivende folkeavstemningen ikke er helt reell i forhold til holdningen til hele befolkningen i Innlandet. Over 50 prosent av befolkningen har ikke stemt. Hadde de som ikke har stemt vært misfornøyd eller sterkt misfornøyd med Innlandet fylkeskommune, så hadde de stemt i valget. Slik sett er det adskillig flere som ønsket å beholde Innlandet fylkeskommune enn de cirka 25 prosent av befolkningen som stemte for deling.

I tillegg var resultatet av de vedtatte høringene positive til å fortsette Innlandet fylkeskommune. Så alt i alt er dette en god og riktig «landing» for hele Innlandet.

Nå kan ungdommen søke seg inn på skoler i hele Innlandet og ikke være begrenset av en kunstig skillelinje midt i Mjøsa og oppover. Vedlikehold og utbygging av fylkesveiene trenger ikke å stoppe midt oppe i lia eller på fjellet der de møter en fylkesgrense. Tannhelsekapasiteten kan utnyttes bedre og bussforbindelsene bli bedre og mer rasjonelle i tillegg til at vi får en betydelig større påvirkningskraft ovenfor sentrale myndigheter og det hele til en lavere kostnad.

Nå er det bare å trekke pusten dypt, puste ut og jobbe videre for å samle troppene igjen til effektivt å kunne yte gode tjenester til hele befolkningen, skaffe ressurser og videreutvikle Innlandet til en av de beste fylkeskommunene i landet. Mye er vi allerede best på og mye kan vi bli bedre på, og da må vi dra i samme retningen i et reelt samarbeid, i stedet for å misunne hverandre goder og krangle om småting.

Jeg vil håpe at vi nå har politikere og administrasjon som klarer å dra de store linjene, og gjennomføre viktige prosjekter for hele Innlandet uten å miste tid.

Et av tiltakene som vil kunne bidra godt til et reelt samarbeid i hele Innlandet er at det opprettes ett valgdistrikt for hele Innlandet, og ikke ha et for Oppland og et for Hedmark slik det er nå. Skal vi samle Innlandet og dra i samme regningen, så må vi ha helhet hele veien, ikke stykkevis og delt. Da kan vi også velge inn stortingsrepresentanter fra Innlandet og ikke fra Hedmark og fra Oppland, som med dagens ordning. De geografiske områdene kan likevel hete Oppland og Hedmark.

Så synes jeg at fylkespolitikerne skal søke regjeringen om et økonomisk tilskudd tilsvarende det de ville mottatt dersom fylkeskommunen hadde blitt delt, da det er rimelig at de som sparer samfunnet for betydelig beløp og legger til rette for videre utvikling av et stort fylke skal få minst like mye betalt som de som ikke gjør det. Dette beløpet kan settes i et investeringsfond som benyttes til konkrete tiltak for videreutvikling av hele Innlandet og gir oss en kickstart på fornyelser og forbedringer til folket.

Befolkningen kan sette krav til både politikerne og til administrasjonen i fylkeskommunen på alle de områder som de skal arbeide med, og sørge for å velge inn politikere som ansetter en administrasjon med gjennomføringskraft. Da må vi delta aktivt i forberedelsene til neste fylkestingsvalg og i valget slik at vi får inn de riktige personer med de beste fagkunnskaper og som har solid handlingskraft.

Dette er en prosess som tar lang tid, så det er bare å begynne nå om en finner fram i denne jungelen som er vanskelig nok å finne fram i om en er mer opptatt av sak enn av partipolitikk. Her tror jeg fylkeskommunen har en jobb å gjøre med å informere befolkningen om hele denne prosessen og legge til rette for at flere kan delta aktivt, da det i dag ikke ligger mye informasjon om dette på fylkeskommunens nettside.

Så tenker jeg at fylkeskommunen nå skal få litt fred til å få hjulene i gang igjen, og vise oss at de duger fram til neste valg, for til neste gang er vi forhåpentligvis enda bedre forberedt. Godt arbeid!