Gratis mat til vanskeligstilte

Dag Terje Bråthen, Kari Sofie Sevaldrud, Eli Lilleengen Karlsrud og Terje Karlsrud tar initiativ til matutdeling til vanskeligstilte i Søndre Land gjennom organisasjonen Ferie Hjelpen.