For cirka 15 år siden fikk våre tre barn plass på Granly. Vi var alle usikre på hvordan stedet fungerte og om de ville trives der. I løpet av disse årene er vi alle blitt overbevist om at den måten Granly har utviklet seg på og nå drives på, burde være en modell for alle som har omsorg for funksjonshemmede. Et viktig tegn på at våre barn trives er at når de besøker oss, vil de veldig gjerne tilbake til Granly igjen. For oss foreldre har dette gitt oss en trygghet om at de har det bra der. Det er også en glede å besøke Granly å se hvordan de ansatte er oppriktig engasjerte i omsorgen for alle som bor der og for Granly som et helhetlig tilbud til beboerne. Vi har også gjennom årene sett hvordan det er bygget opp en stor kompetanse på Granly.

Beboerne har et tilpasset og variert tilbud som jobb, sosialt samvær og mange kulturelle aktiviteter. Den 28. februar i år fikk vi som foreldre og pårørende innkalling til møte på Granly. Vi følte at stemningen var alvorlig. På agendaen stod Granlys økonomiske status og bekymring for fremtiden. Våre bange anelser ble bekreftet. Den økonomiske situasjonen for Granly er alvorlig.

Granly er et gammelt sted fra 1938, og mange har bodd der det meste av sine liv. Dette betyr dessverre at flere av dem har gått bort de siste årene, og det betyr jo at nå har Granly ledig plasser. Det betyr færre inntekter. Granly bygger på den antroposofiske ideologien til Rudolf Steiner. Det betyr blant annet at de ser hele menneske og hvert enkelt menneske sitt behov. Noen av oss tenkte da våre barn fikk plass der at kanskje Granly er et sted med en svært spesiell holdning og filosofi. Det er ikke vår erfaring. Granly er et sted som er åpent mot samfunnet utenom og tilpasser seg tiden vi lever i. Men de holder fast ved noen grunnleggende verdier. Selv om vi som foreldre har ulike livssyn har vi gjennom årene kunnet forenes i disse verdiene. Vår erfaring er at Granly drives svært nøkternt. De verdiene Granly ivaretar er ikke kostbare, men helt grunnleggende for funksjonshemmede mennesker (som for oss alle!). Vi tror den måten Granly drives på forebygger mange av de problemene som ofte oppstår i omsorgen for funksjonshemmede.

Vi håper inderlig at de ledige plassene blir besatt, og at ikke økonomiske problemer vil redusere det gode tilbudet beboerne har i dag.

Granly kan på det sterkeste anbefales! Se to fine informasjonsfilmer om stedet på Youtube. Søk på Granly. Når den unntakstilstanden vi har i Norge nå er over, anbefales et besøk der.