Gran-ordfører om mangelen på smittevernutstyr i Vestoppland : - Vi har lært oss ei lekse nå. Vi må ha egne lagre

Ordføreren i Gran mener vi etter korona-pandemien kommer til å satse mer på produksjon av viktige varer og tjenester i Norge igjen.