Godt rustet for å ta smitteprøver i Land

Den nyetablerte luftveisklinikken i Odnes har til hensikt å holde pasienter med symptomer på luftveissykdommer unna de ordinære legesentrene i Nordre Land og Søndre Land.