Langsomt åpner Norge opp igjen, selv om pandemien langt fra er over. Vi ha lært mye, ikke minst at godt gjennomført renhold er smittevern på høyt nivå. Det er ingen overdrivelse å si at renhold kan ha vært forskjellen på liv og død for mange mennesker.

Barnehagene er åpnet og skolene er i ferd med å åpne. Mange av våre medlemmer går til oppgaven med blandede følelser. Det er flott at ungene får møte hverandre igjen, lære og leke, men det er en umulig oppgave å pålegge dem en meters avstand mellom hverandre, selvfølgelig.

Ungene later til å bli smittet i mindre grad enn oss voksne og også later til å bli mindre sjuke om smitten skulle slå til. Likevel er faren at de kan, og ganske sikkert vil, bære med seg smitte både hjem, til bestefar og bestemor og til ansatte i skole og barnehager.

Svaret på utfordringen er hygiene og renhold. Jo mindre virus, jo mindre smittefare. Derfor er rutiner for god håndvask, desinfisering av alle flater og grundig og god vask kraftig innskjerpet. Renholderne har plutselig fått anerkjennelse for at jobben de gjør er av kritisk verdi for samfunnet.

Udanningsforbundet har gått ut og sagt at det ikke er lærernes jobb å vaske skoler og barnehager. Det er vi i Fagforbundet Innlandet enige med dem i. Renhold er et fag, en profesjon som profesjonelle folk med kompetanse og erfaring bør utføre. Selvsagt skal alle i samfunnet vårt delta i den dugnaden det vil være å gjenåpne landet, vi må være årvåkne og nøye med å desinfisere flater som flere tar på. Det skal vi alle sammen gjøre i skoler og barnehager også, det skulle bare mangle.

Enkelte steder har noen tatt til orde for at renholderne skal vaske skoler og barnehager på kveldstid slik at de er gullende reine når ungene kommer dagen etter. Noen steder har man avtalt slike arbeidstidsordninger fordi det er mest formålstjenlig, men å gjøre om arbeidstidsordningene for renholdere på grunn av pandemien, mener vi er en dårlig løsning. Det er viktig for unger og øvrige kolleger at også renholderne er en synlig del av kollegiet. Fagforbundet Innlandet mener at renholderne må fram i lyset og få ære for dem jobben de gjør, ikke gjemmes bort etter arbeidstid og la jobben de gjør være usynlig. Det er feil!

Fagforbundet Innlandet sitt ståsted er at renhold som hovedregel skal drives i egen regi. Dette gir bedre kontroll på både kompetanse og kvalitet. Å ha egne ansatte gjør det lettere for det offentlige å sørge for kompetanseheving når det trengs. Kompetanseutvikling er viktig i en tjeneste der utviklingen går raskt, og sykdommer og smitte spres i en globalisert verden. Det er viktig at alt nøkkelpersonell får tilbud om kompetanseutvikling, for å opprettholde en av verdens beste helsetjenester. Når renholderne er ansatt der hvor de jobber, muliggjør det også omdisponering av personell ved behov. Dette har vi sett flere eksempler på den siste tiden.

Vi håper alle at vi får bukt med pandemien og med et godt og trygt renhold er vi på veldig god vei!