1. januar trer en rekke endringer i kraft. Felles for de fleste av dem er at de gjør hverdagen dyrere og vanskeligere for folk flest. Her er utklipp av noen av nyttårsgavene fra Støre-regjeringen. Inkassobransjen roper høyt. De venter en stor økning i inkassosaker blant annet strømregninger. Hvor mange bedrifter og arbeidsplasser vil vi miste på grunn av skyhøye strømpriser? Dette plager tydeligvis ikke Støres regjering stort.

Støre-regjeringen øker det samlede skatte- og avgiftstrykket med 6,7 milliarder kroner. Av dette er økningen i miljø- og bilavgifter samlet på omtrent 2,7 milliarder kroner. Det betyr at du får beholde mindre av dine egne penger.

Regjeringen øker blant annet formuesskatten betydelig. Skattesatsen økes fra 0,85 prosent til 0,95 prosent, samtidig som verdsettelsen av aksjer og driftsmidler økes fra 55 prosent til hele 75 prosent etter budsjettavtalen med SV. I tillegg øker verdsettelsen av primærbolig fra 25 prosent til 50 prosent for omsetningsverdi over 10 millioner kroner, og sekundærbolig fra 90 prosent til 95 prosent av beregnet omsetningsverdi. Formuesverdien av fritidsbolig oppjusteres med 25 prosent.

Fremskrittspartiet vil at du skal få beholde mer av dine egne penger. Derfor vil vi ha lavere skatter og avgifter

Rett før jul lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strømkundene som går ut på at staten betaler 50 prosent når prisen er over 75 kw/t. Denne ordningen monner lite og vil ikke gjøre at folk får betydelig redusert sin strømregning. FrP har derfor tatt til orde for en bedre kompensasjonsordning der staten tar 75 prosent av kostnaden på priser over 50 kw/t.

Gjennom høsten og vinteren har de dyre strømprisene gjort at mange med normale og lave inntekter nå sliter med å få hverdagen til å gå rundt. Regjeringen har lagt frem en kompensasjonspakke for strømkundene, men denne holder ikke mål og mange vil fortsatt ha store problemer med å betale strømregningen.

Fremskrittspartiet har tatt strømkundene på alvor. Vi var derfor tidlig ute med å blant annet foreslå avvikling av moms og elavgift på strøm. I tillegg har vi sett at staten har tjent flere tiltalls milliarder på dyre strømpriser uten at dette har gått tilbake til forbrukerne. FrP har derfor tatt til orde for å betale ut 4000 kroner til hver husstand, slik at folk får tilbake det de har betalt inn ekstra. Dessverre ble hverken kutt i moms og elavgift eller utbetaling på 4000 vedtatt i Stortinget.

Regjeringen innfører høyere priser på bensin og diesel, og øker CO2-avgiften med 28 prosent på ikke-kvotepliktige utslipp. Bare halvparten av økningen i CO2-avgiften kompenseres gjennom lavere veibruksavgift, noe som gir høyere pumpepris på både bensin og diesel. Anslag på økt pumpepris er 30 øre for diesel og 25 øre for bensin. Dette kommer på toppen av et allerede skyhøyt prisnivå.

FrP er ikke enig i at bilistene skal flås på denne måten. Du skal ikke straffes for å trenge bilen. Derfor jobber vi for lavere bilavgifter. I tillegg til høyere pumpepris, øker regjeringen bilavgiftene med omtrent én milliard kroner. Hvor ble det av distriktspolitikken? Vi er helt avhengige av privatbil i Distrikts-Norge.

Pensjonister er også vanlige folk. Likevel er ikke minstepensjonistene nevnt med ett eneste ord i forliket mellom regjeringen og SV. SV har kommet med mange løfter til minstepensjonistene. Da de sa at de skulle prioritere det viktigste, var åpenbart ikke minstepensjonistene en del av dette.

FrP foreslår 5000 kroner mer i året til minstepensjonister i vårt alternative statsbudsjett. Samlet gjennom de siste årene har vi økt minstepensjonen for enslige med 21.000 kroner. Det betyr noe for hverdagsøkonomien til dem som har minst.

Vi fortsetter kampen for lavere skatter og avgifter for folk flest.