– Vi har i lang tid hatt gode systemer for tilrettelegging for satsing på idrett, men nå blir det mer formelt. Kriteriene for hva som er spisset toppidrett blir tydeligere, sier rektor Nils Fredrik Pedersen ved Lena-Valle videregående skole.

Som første skole i det som var Oppland fylke kan Lena-Valle gi et visst antall elever tilbud om såkalt spisset toppidrett. Og det er fotball det er snakk om, og i første rekke Raufoss Fotball.

– Det har sammenheng med at Raufoss, i egenskap av å være en klubb i OBOS-ligaen, oppfyller kriteriene til toppidrett, sier Pedersen.

Det er Innlandet fylkeskommune, sammen med Olympiatoppen Innlandet, som har gitt Lena-Valle økonomiske midler til tilbudet. Tidligere har tre skoler i tidligere Hedmark fylke hatt dette tilbudet.

Fra skoleåret 2021/22 er det to i Hedmark; Elverum (håndball) og Nord-Østerdal (ski/skiskyting), mens Lena-Valle er den tredje skolen.

Gull verdt

Marius Alm (23) kom til Lena-Valle midt i skoleløpet. Han sier det var gull verdt for hans utvikling som fotballspiller.

– Jeg var heldig og hadde Kai Erik (Moen) som kontaktlærer og hadde nok i stor grad den fleksibiliteten som det nå legges opp til, sier stopperkjempen på Raufoss' OBOS-ligalag.

Han presiserer at de som får dette tilbudet ikke må misbruke tilliten som blir gitt.

– Det er veldig viktig at du gjør jobben også på skolen; at du gjør deg fortjent til å stå over undervisning for å trene eller spille kamper, sier Marius Alm.

Han mener dette tilbudet er en unik mulighet for unge spillere.

I begge leire

Avdelingsleder for idrettsfag, Gjertrud Friis Kollandsrud, og lærer Kai Erik Moen, er veldig fornøyd med at skolen nå kan tilby disse plassene.

– Det må finnes et miljø som begrunner at skolen får disse plassene. Hos oss er det Raufoss Fotball, sier Moen, som har et bein i begge leire ettersom han også er spillerutvikler i Raufoss.

Det er ikke snakk om en hel klasse, men om enkeltelever som oppfyller de kravene som settes til nettopp disse plassene. Et øvre tak på antall vil det også være, uten at.

– Elevene må være på et nivå som gjør at de trenger ekstra tilrettelegging og hjelp fra skolen for å kunne følge treninger, samlinger og kamp i sin klubb, sier Kollandsrud, som også håper at dette tilbudet vil slå positivt ut og gi ringvirkninger for toppidrett fotball og idrettslinja totalt ved skolen.

I bølgedaler

Idrettslinja ved Lena-Valle videregående skole har bestått i 45 år. I dag er det et treårig løp, men med muligheter for å bruke et fjerde år hvis det er nødvendig.

I alt har idrettslinja 60 plasser på hvert årstrinn, fordelt på to klasser. I inneværende skoleår er det 46 elever på VG1, 56 på VG2 og 41 på VG3.

– Det går litt i bølgedaler, men 60 er taket på hvert trinn. Totalt på de tre trinnene er det nå 35 elever som går på toppidrett fotball, fortsetter Kollandsrud.

Skole og klubb samarbeider allerede for å legge til rette best mulig for å kombinere skole og idrett.

– Vi har hatt en samarbeidsavtale med Raufoss i mange år. Spillere som Marius Alm og Amund Møllerhagen har gått her, det samme har Ingrid Moe Wold. Vi forsøker å legge til rette best mulig for alle typer idretter, sier Kai Erik Moen.

Litt ekstra

Forskjellen på det skolen tilbyr i dag og det som er spisset toppidrett, er ikke stor – men likevel vesentlig.

– Dette er for dem som er villig til å gi litt ekstra. Det vil være mulig å være borte noen dager i forbindelse med samlinger og kamper, det vil være tettere oppfølging og det skal lages 14-dagersplaner, sier rektor Pedersen.

Han presiserer også at det også vil bli stilt krav til eleven, ikke minst evnen til å gjøre skolearbeid på egen hånd, utenom undervisningen. Det vil også være en opptaksprøve og kvalitetssjekk til disse plassene.

– Det vil uansett bli tøft, selv med rettigheter til hjelp, fritak fra fellesfag og utsettelser av frister. Jobben må gjøres, men det vil være større frihet til å være andre steder når det er undervisning, poengterer rektoren.

Ikke bare Raufoss

Lena-Valle vil nå gå i dialog med Raufoss Fotball får å konkretisere samarbeidet. Men det er ikke sånn at du må være Raufoss-spiller for å komme inn på en av disse plassene.

– Dette blir et samspill mellom klubber, krets og skole. Hvis en spiller i en annen klubb enn Raufoss innfrir kravene og dette dokumenteres av krets, kan vedkommende få plass. Det er også sånn at elever fra hele Innlandet fylke kan søke, sier Kai Erik Moen.

I utgangspunktet er det elever som starter i videregående skole høsten 2021 dette er ment for, men det åpnes også opp for at elever i andre eller tredje trinn neste år kan komme inn i kategorien.

– I første omgang har vi fått en femårsavtale med Innlandet fylkeskommune om dette tilbudet, sier Nils Fredrik Pedersen.