Debattanter i saker med stor uenighet benytter ofte ytterligheter i sin argumentasjon. I sykehussaken lager de som er for et nytt Mjøssykehus et stort nummer av at pasienter må behandles ved flere sykehus, mens det viser seg at 95 prosent av pasientene ferdigbehandles ved ett av dagens sykehus. Og vi som er imot kjører på med det økonomiske, miljømessige og skadene for byutvikling.
Er det virkelig slik at et nytt sykehus løser alt i ett besøk og med høy kvalitet? Og ønsker alle pasienter det? Personlig ble jeg PET-scannet for kreft i Oslo, og var svært fornøyd med det. Vil gjerne ha en slik funksjon på Innlandet, men den kan like godt plasseres på Gjøvik som ved Mjøsbrua.

Sats på dagens akuttsykehus i Elverum/Hamar, Gjøvik og Lillehammer når det gjelder de funksjonene som er mest kritiske når det gjelder å redder liv, og hvor kortest transporttid fram til sykehus er viktigst. Har aldri hørt at slike sykehus trenger nevnte scanningutstyr for å redde liv.

I en periode var Haukeland aller best på kompliserte ryggoperasjoner. Da ville vel mange opereres der. Og hvor ofte skal du opereres for hemoroider, nyregrus og skifte kne samtidig. Selv om jeg bor på Lillehammer er det helt greit for meg om Elverum/Hamar er best på kne, hofte og skulderoperasjoner, og at Gjøvik dekker helheten innen regional kreftbehandling – bare vi er sikret et kvalitativt godt akuttsykehus. Når det gjelder planlagte operasjoner betyr kvalitet langt mer en geografi.

I stedet for å bruke en ufattelig stor pengesum på et nytt sykehus kan HSØ/SI gjennomgå funksjonsfordelingen på nytt og tilbakeføre enkelte funksjoner til dagens sykehus, slik at unødvendig transport ytterligere reduseres og modellen blir så enkel og logisk som mulig. Bruk heller penger på fornyelse av utstyr, nødvendig rehabilitering, så blir det også penger igjen til rekruttering, etterutdannelse av personell og pasientbehandling.

Dette er en bra strategi for pasienter, men passer dårligere før spekulanter og entreprenører som har gledet seg til nybygging.
Det siste er imidlertid lett å forstå, men det er mye vanskeligere å forstå at politikere ikke lytter til det klare flertallet i befolkningen, men stoler på svartmalingen av dagens modell og den himmelske beskrivelsen av den nye med et hovedsykehus.
Håper HSØ virkelig arbeider faktabasert og tøyler «katedralbyggerne».