Torsdag 2. Juli var det et notat i OA om Skoledammen på Raufoss.

Raufoss Rotaryklubb har hver vår i en årrekke i samarbeid med kommunen gjennomført dugnad for å rydde opp i Fugleparken slik at den skal fremstå fra sin beste side 17. mai og gjennom sommeren. Rotary rydder og kommunen bruker traktor og henger for å kjøre avfallet bort. Ved årets ryddedugnad som gikk over tre dager ble det fem store lass.

I fjor oppdaget Rotary en dag at Skoledammen var tømt for vann. Rotary gjennomførte en lynaksjon som førte til at mer enn 30 bildekk, noen handlekurver, flere sykler, postkasser og diverse andre gjenstander ble dratt opp av Skoledammen og kjørt bort. Skoledammen er fortsatt ren.

Mange, ikke bare i nærregionen, var skuffet da Fugleparken måtte avvikles på grunn av nytt offentlig regelverk. Fugleparken og Skoledammen er en perle i Hunnselva og det er gjort og gjøres tiltak for at området igjen skal bli en god og naturlig møteplass for alle uansett alder. Kommunen har laget lekeplasser for de minste, andre kan spille utendørs sjakk eller finne på andre ting da det er godt om tumleplass.

I området hersker god orden. Kommunen har satt opp flere søppelbokser som tømmes regelmessig. Raufoss har en god tradisjon. Raufosskonsernet ble tidlig en mønsterbedrift i å holde orden. Besøkende fra inn- og utland undret seg over at det nesten ikke var mulig å finne en eneste sigarettsneip i fabrikkområdet. Slik orden ønskes også i Fugleparken. Det skal være trivelig å oppholde seg der.

Rotary oppfordrer alle til aktiv bruk av parken. Nær ljåsmia hvor dyktige knivmakere lager de flotteste kniver, ja endog smykker, finnes en flott grill som kommunen og Rotary har satt opp. Den står der og ønsker deg velkommen. Ta dine venner med og ha et hyggelig opphold på det flotte stedet ved Hunnselva.

Det foreligger tanker om videre utvikling av området. Jo flere som bruker det - dess hurtigere kommer videreutviklingen.

Velkommen til kvalitetsopphold i parkområdet.