Gå til sidens hovedinnhold

God dialog mellom politikken og næringslivet

Gran Høyre inviterte representanter for næringslivet i Gran til et møte på Lygnasæter mandag 4. oktober.

Innsendt

Hovedhensikten var å sette søkelys på det mangfoldige næringslivet i kommunen og få belyst hvordan kommunen, politikken og næringslivet kan samarbeide til gjensidig nytte.

Møtet var kombinert med lokalpartiets medlemsmøte, der Kari-Anne Jønnes ble behørig feiret som nyvalgt stortingsrepresentant, med blomster, tale og musikkhilsen.

Engasjement

Som et grunnlag for debatten innledet undertegnede som styreleder i Gran Høyre, gruppeleder Gunn Seigerud og leder for planutvalget, Harald Westby om politikkens arbeid. Næringslivsrepresentantene kjente straks sin besøkelsestid og bidro videre til en god og konstruktiv samtale.

Gjennom innlegg ble møtedeltakerne bedre kjent med forskjellige næringer i Gran, der de blant annet belyste utfordringer de står overfor, også med henvisning direkte til politikerne.

Etterlyser kompetanse

Flere næringslivsrepresentanter slo fast utfordringen i å skaffe tilstrekkelig kompetanse til bedriftene, herunder å rekruttere lokal arbeidskraft med akademisk kompetanse. Hapros Tor Asak Giæver ga som eksempel at det blant annet er stort behov for prosjektledere.

– Det er lite kompetanse å hente i Gran, og det synes langt å pendle fra Oslo til jobb i Gran. Han foreslo at noe kan løses ved å låne hverandre ressurser ved behov og tilby tilrettelagt arbeid.

Rv4 Gran-Oslo

Giæver henvendte seg til politikerne om behovet for bedre veiforbindelse med hovedstaden. Kari-Anne Jønnes holdt et innlegg om bakgrunnen for arbeidet med å få rv4 på Nasjonal Transportplan og at den sårt tiltrengte utbedring av veinettet til Oslo er særlig viktig for næringslivet. Ole Seigerud viste til hva som ikke har skjedd med rv4 opp gjennom mange år og støttet Jønnes i å få fortgang på arbeidet inn mot Oslo.

Politikerne kan være til hjelp

– Vi tror at politikerne kan hjelpe, understreket Giævers kollega på Hapro, Åge Skinstad, som har jobb og karriere som eget arbeidsfelt. Han var konkret når det gjaldt å øke ressursene for NAV.

– Styrk NAV med mere penger lokalt over hele landet. Det blir feil å ansette flere i NAV, var han tydelig på. Skinstad ønsket mer fokus på de som er utenfor arbeidslivet og ga som eksempel at skolen sørger for tilrettelagt undervisning, mens tilsvarende uteblir helt når ungdommene går ut av videregående skole. Som eksempel viste han til at det er 3 ½ års ventetid på arbeidspraksis i Lupro.

Tilrettelagte kurs

Kostnaden ved arbeidsledigheten er stor. – I stedet for å se på hva det koster ikke å gjøre noe, se heller på hva det vil bety om man tenker hva som kan gjøres. Skinstad og Giæver kom stadig tilbake til at Hapro faktisk har mye å tilby, som ett eksempel små digitale kurs eller norskopplæring, for blant annet å lette arbeidet for bedrifter.

– Tilby digital hjelp med f.eks. opplæring i bruk av QR-koder og nettbank, sa Skinstad, forslagsvis som en oppgave for hjemmetjenesten i kommunen.

Synliggjøre Grans styrker

Stian Lyberg fra Gran Handel & Håndverk var fornøyd med å bli invitert til et dialogmøte med politisk nivå og mente at det er mye å hente på å utnytte hverandres styrker, under forutsetning at man er enige om hva det kan samarbeidsess om. – Det trengs å skape en ja-kultur i kommunens administrasjon, understreket Lyberg, – og synliggjøre hva kommunen er god på å levere. Han ble fulgt opp av næringsdrivende Thor-Erik Linstad, – bli enige, begynn der, og bygg videre på det, mente han.

Ta vare på befolkningen

Et planarbeid med Miljøgate i Vassenden som ble påbegynt i 2006 og enda ikke satt ut i livet, ble av Magnus Dehli fra Tekplan brukt som eksempel på at mye tar lang tid. Han informerte om at det per dags dato ikke finnes tilbud av leiligheter med garasjekjeller.

– Begynn arbeidet med Miljøgata fra nordenden, så kan vi få fortgang på boligutviklinga i Vassenden, mente han. Poenget hans var å forhindre befolkningslekkasje til nabokommuner. – Bolyst og utvikling av landsbyene i kommunen bør prioriteres, var Lybergs innspill til politikerne. – Gran har mange muligheter, mente han og utfordret derpå politikerne på hvilke muligheter de ser i kommunen. Gunn Seigerud formidlet sine umiddelbare tanker om dette.

Entusiasme for Gran

Tore Solberg, kjent for sitt arbeid blant annet innen eiendomsutvikling, etterlyste entusiasmen. – Gran og Hadeland er et interessant sted å bo. Å vise entusiasme rundt dette vil skape en følelse å være med på vinnerlaget. Derfra kan man enes om å utvikle seg én retning, og så gå videre derfra, som han sa det.

Starten på fortsettelsen

Gran Høyre, som arrangør av møtet, fikk mange gode, konkrete innspill å ta med i det videre politiske arbeidet. En overordnet konklusjon, er at det er både hyggelig og nyttig å møte næringslivet i dialog. Kanskje bør det gjentas. Gran Høyre har ambisjoner om etter hvert å invitere flere aktører i kommunen til liknende seanser.

Kommentarer til denne saken