Glommen Mjøsen tar kontroll over Moelven. Prisen kan bli alt fra 300 mill. til 1,2 milliarder

Styret Glommen Mjøsen Skog SA har rustet seg til storhandel. De benytter forkjøpsretten og blir største majoritetseier i Moelven Industrier.