GK Gruppen nedbemanner rundt 50 årsverk i Innlandet og på Romerike. Det bekrefter Leif Øie, divisjonsdirektør for entreprise, i en e-post til E24.

– Det er i hovedsak rørvirksomheten som berøres, sier han til avisen.

Øie sier at markedet i regionen generelt er svært svakt, og at spesielt bygging av leilighetsbygg tilnærmet har stoppet opp i løpet av 2023.

En av tre mister jobben

Regiondirektør for Romerike og Innlandet Lars Erik Myrvang sier til OA torsdag kveld at det er om lag 70 ansatte totalt på Gjøvik-avdelingen til GK.

– Dette er medregnet service og entreprise, men det er primært entreprise-delen som blir rammet av nedbemanningen, sier han.

Entreprise vil si oppdrag med installasjon av rør- og ventilasjonssystemer i større byggeprosjekter eller rehabilitering.

Myrvang har ikke eksakt tall på hvor mange som blir berørt i Gjøvik, men sier til OA at nedskaleringen blir merkbar i regionen.

– De rundt 50 årsverkene som nå blir nedskalert utgjør i overkant av en tredjedel av alle ansatte innen entreprise, og det er rør-virksomheten i entreprise som nå kuttes, sier han.

Fullfører prosjekter

De ansatte på Gjøvik fikk beskjed om nedbemanningen i et allmøte tirsdag 12. september, og de som kan bli berørt blir fulgt opp.

– Akkurat hvor mange som mister jobben på hver enkelt avdeling blir bestemt gjennom en grundig prosess der mange faktorer spiller inn, og vi er opptatt av en ryddig prosess som ivaretar folk, sier Myrvang.

Nedskaleringen i antall ansatte betyr imidlertid ikke at selve virksomheten avvikles, presiserer regionsjefen.

– Nei, vi skal fullføre de prosjektene vi er i gang med, og vil ta på oss nye prosjekter, men det er rett og slett ikke nok aktivitet i byggemarkedet til at vi kan fortsette med like mange ansatte, sier han.

Ryddig prosess

Rørlegger og Hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet i GK Norge, Mats Lium Haugen sier til OA at det var en spesiell stemning på allmøtet tirsdag.

– Vi var samlet alle sammen på Honne, og da beskjeden kom ble det så stille at man kunne hørt ei knappenål falle. Det var en trist stemning, sier han.

Lium Haugen, som gjennom Fagforbundet er tillitsvalgt for over 100 av de totalt 143 ansatte i regionen forteller om bedrifter med svært godt arbeidsmiljø.

– GK er en arbeidsplass folk er glad i og har lagt ned mye tid og energi i sammen, og da er det tungt å være med på en slik prosess, sier han.

Lium Haugen forteller at han og hovedtillitsvalgte i de tre andre forbundene ansatte i GK er organisert i ble tatt med i prosessen på et tidlig tidspunkt.

– Vi har satt pris på at det har vært en ordentlig og ryddig prosess, og har forståelse for at det er nødvendig med slikt tiltak for å trygge arbeidsplasser framover, selv om det er trist at det ble slik, sier han.

Svakt i Innlandet

Det er heller ikke utsikter til at store nye boligutbyggelser kommer til å ta seg opp i Innlandet med det første, og dermed blir det snakk om oppsigelser heller enn permisjoner, ifølge Myrvang.

– GK dekker store deler av Norge med sin virksomhet, og dessverre er det slik at Innlandet peker seg ut i negativ retning på dette området. Dette, og det at det ikke er tegn til noe bedring, gjør at vi dessverre må ta avgjørelsen om å nedbemanne, sier han.

Myrvang understreker at entreprisevirksomheten vil fortsette, og at service og andre deler av virksomheten ikke vil bli berørt.

– Dette er en nedskalering på ett område, og ikke snakk om noen avvikling, sier han.

– Har prosjekter

Syljuåsen og Betonmast er blant de største aktørene i byggebransjen i Innlandet, og altså blant dem som kan ha prosjekter der GK og andre underentreprenører kan få oppdrag.

De har tidligere fortalt til OA at de tross dårligere tider opplever å ha nok jobb framover.

– Klarer vi hanke inn kontraktene vi jobber med nå, da er det jobb til alle inn i 2024, sa Ståle Kværndal i Betonmast Innlandet til OA tidligere i september.

– Det er mange prosjekter å regne på og flere større prosjekter som etter hvert kommer er på vei ut i markedet, sa Steffen Haugen i Syljuåsen i samme artikkel.

Begge har imidlertid uttrykt bekymring for et nedadgående antall oppdrag i boligmarkedet – en bekymring som er veldig reell om man ser på antallet nyboliger som er solgt den siste tida.

Dårlige tider

Boligprodusentenes Forening melder om et svakere og svakere marked for nye boliger, og forteller i en pressemelding at salget var 19 prosent lavere i august i år enn i fjor.

– Situasjonen forverrer seg fra måned til måned. August pleier å være en god måned for salg av nye boliger, men vi har aldri tidligere målt lavere augustsalg enn i 2022 og nå i 2023, har administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening uttalt til E24.

Så langt i år er det solgt 36 prosent færre nye boliger i Norge enn det var på samme tid i fjor.

Det er også satt i gang bygging av 42 prosent færre boliger hittil i år enn i fjor, opplyser foreningen.