I OA denne uken snakker man om det manglende teater- og dansetilbudet til barn og unge gjennom kulturskolen i Gjøvik by. Selvfølgelig er dette et viktig tema, fordi etter kulturskolereformen skal alle kulturskoler ha et tilbud innen alle kunst- og kulturformer. Altså også Gjøvik. Jeg regner derfor med at på sikt vil dette også skje i Gjøvik.

Men vi har ikke gode nok lokaler i byen, enn så lenge. Vi har heller ikke et godt nok kulturhus i byen, og da jeg flyttet til regionen for 30 år siden var kulturhusdebatten like het som den er fremdeles, men noe tilfredsstillende kulturhus har det altså ikke blitt ennå.

Konklusjon: ting tar tid. I mellomtiden har altså jeg startet teaterskole på Gjøvik, og Svanesjøen og Ps Dans har danseundervisning, nettopp for å imøtekomme et manglende tilbud på kulturskolen. Derfor er jeg glad for at Teaterskolen Gjøvik, som altså holder til på Hunn gård, kan bidra med et teatertilbud til unge i Gjøvik.

Helge Øye sier i OA at vi ikke vet hvor stort behovet er, og det har han selvsagt rett i. Men «bussen må gå, for at folk tar bussen» – for å bruke en velkjent formulering.

Jeg er altså villig til å satse tid og krefter på dette nye tilbudet til barn og unge i noen år framover, nettopp for å bidra med min kompetanse, for å dekke et behov jeg håper er der. For teater er viktig! Skuespillerfaget er en mangefasettert kunstform som i tillegg til å formidle en historie, griper inn i vår skjel, våre følelser og vår eksistens som menneske. Den er fysisk, visuell, morsom, overraskende og nærværende. Alt dette og litt til vil jeg prøve å gi elevene, men da må Teaterskolen Gjøvik ha elever.

Da jeg startet i høst fikk jeg et lite knippe motiverte og nysgjerrige unge mennesker som har vært villige til å lære. Neste uke starter vi opp igjen med nye elever i tillegg til noen av dem som gikk i høst. Men det er fremdeles ledige plasser, så ta gjerne kontakt med meg!