Gå til sidens hovedinnhold

Gjøvikregionen må gjøre felles front i sykehussaken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vestre Toten Senterparti ser svært alvorlig på at samfunnsanalysen for ny sykehusstruktur i Innlandet ikke tar hensyn til enigheten i Innlandet i forhold til plassering av nytt hovedsykehus. Dette viser hvor stort demokratisk problem foretaksmodellen er for våre sykehus.

Senterpartiet gikk imot foretaksmodellen ved innføringen i 2001, og har gjentatte ganger i Stortinget fremmet forslag om å avvikle modellen i ettertid. Dette er også et hovedpunkt i Senterpartiets program for neste stortingsperiode. Det vi nå ser er opptakten til en varslet katastrofe der folkestyret er fratatt sine muligheter når det gjelder å påvirke store samfunnsmessige beslutninger og endringer.

Dagens forslag forrykker fullstendig balansen mellom Mjøsbyene som per i dag har et felles arbeids og bo-marked. Det legges blant annet ikke vekt på at Gjøvik er universitetsby og at Vestre Toten har en høgkompetent industri som gjør regionen svært attraktiv som rekrutteringsbase for sykehusansatte. Med dette vil vestsiden av Mjøsa ligge blødende tilbake i skyggen av spirene på Soria Moria sykehus.

Dette kan vi ikke finne oss i, og det er på tide å sette hardt mot hardt.

Sammen er vi sterke. Vi må derfor samle oss om en strategi der vi gjør felles front i Gjøvikregionen i stedet for å diskutere nyanser i hvilke løsninger som optimalt sett framstår som de beste. Dette har kanskje vært vestsidens problem fram til nå. Alle mener de sitter på den optimale løsningen, og knivingen foregår mellom parter som burde brukt kreftene sine på en felles front istedenfor å kjekle seg imellom med forskjellige nyanser av ønsker.

Vestre Toten Senterparti støtter derfor opp om initiativet fra Gjøvik kommune og stiller det samme ultimatum. Enten bygges det hovedsykehus ved Mjøsbrua, eller så vil vi aktivt jobbe for å opprettholde dagens sykehusstruktur og funksjonsfordeling med akuttsykehus på Lillehammer, Gjøvik og Elverum, og fortsatt psykiatri på Sanderud og Reinsvoll.

Vi vil samtidig understreke på ny at koblingen mellom somatikk og psykiatri ikke kan gjøres til en forutsetning i framtidas sykehustilbud, og vil uavhengig av løsning jobbe for at Reinsvoll består som selvstendig psykiatrisk sykehus.

Vestre Toten Senterparti fremmet følgende forslag til vedtak om sykehusstruktur og Reinsvoll sykehus allerede 5. mars 2020 i kommunestyret som ble avvist av ordfører i møtet.

«Den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet nærmer seg en avklaring. Kommunestyret viser til at virksomheten ved Reinsvoll sykehus står i fare for å bli avviklet. Dette vil i så fall bety nedleggelse av svært verdifulle behandlingstilbud innen psykiatrien. Samtidig vil dette ramme en av Vestre Totens aller største virksomheter med flere hundre kompetansearbeidsplasser. Kommunestyret støtter arbeidet for å bevare SI Reinsvoll, og ber om at kommunen tilkjennegir dette på en tydelig måte både utad og mot beslutningstakerne i SI og Helse sør-øst».

Kommentarer til denne saken