Gjøvikmarken har bare latt seg stoppe av første verdenskrig, andre verdenskrig og koronapandemien: - Det er til å grine av

Marken-general Rune Aasheim prøvde å finne en løsning, men fant det ikke forsvarlig å arrangere Gjøvikmarken i år: - Det var ikke forsvarlig å arrangere i år, hverkenfra et økonomi-, kvalitet- eller folkehelseperspektiv.