Gå til sidens hovedinnhold

Gjøvikbanen må forlenges til Mjøssykehuset

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helse sør-øst er eier av prosjektet nytt sykehus ved Mjøsbrua, og forteller oss at de vil bruke sommeren til å skrive mandat og prosjektbeskrivelse for arbeidet.

Ettersom det nylig er dannet en Facebook-gruppe «Tog til nytt sykehus ved Mjøsbrua», en gruppe nå allerede med 335 medlemmer og økende, så er det svært viktig for oss å få alle politikere og planleggere til å fokusere på at togtransport til/fra sykehuset må tas med i planleggingen fra første stund. Da selvfølgelig i prosjektbeskrivelsen.

Pasientgrupper, ansatte og besøkende kan reise med tog til sykehuset dersom gode togopplegg etableres, og oppslutningen om vår Facebook-gruppe bekrefter at dette er noe folk ønsker.

Et togstopp/passasjerplattform vegg i vegg ved sykehuset eller i etasjen under resepsjonen, må være målet, altså i høyeste grad en integrert del av bygget, mens togstopp 300 meter unna er totalt uakseptabelt.

Ikke bare folk nord, sør og øst for Moelv, det vil si fra Lillehammer, Hamar, Brumunddal eller Elverum, skal kunne bruke tog til og fra sykehuset. Folk fra Hadeland, Toten og Gjøvik skal også kunne bruke tog. Derfor må det planlegges jernbanelinje videre nordover fra Gjøvik som krysser over Mjøsa for å muliggjøre togtransport til sykehuset.

Det sier seg selv at når jernbane fra Gjøvik møter Dovrebanen et sted i Moelven-området, da vil det åpne seg andre enorme utviklingsmuligheter med tanke på bedrifts- og arbeidsreiseutvikling, sport og kulturbesøkende mellom byer og tettsteder i et stort område.

Trafikk, transport og logistikk er blitt viktigere deler av et moderne samfunn, og Helse sør-øst må ha disse temaene øverst på agendaen under planleggingen av nytt sykehus.

Spørsmålet til Helse sør-øst er derfor ganske enkelt, men svært viktig; kan dere i et avisinnlegg bekrefte at mandat- og prosjektbeskrivelsen for nytt sykehus vil inkludere en klar målsetting om å integrere togstopp i sykehusbygget og med togtilbud såvel fra Gjøvik, fra Lillehammer og Hamar?

Kommentarer til denne saken