(Hadeland)

Det skriver Aftenposten i dag.

I tillegg til Gjøvikbanen består pakken av Østfoldbanens fire linjer og lokaltogruten Spikkestad-Oslo-Lillestrøm. Det er disse fem linjene som er «verstinglinjer»; de preges ifølge Aftenposten av omfattende svikt i punktligheten.

Mens persontogsjef Arne Fosen i Vy fokuserer på at folk her blir mer fornøyde når Follobanen kommer i gang, er samferdselspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, mer nådeløs.

– Jeg mener å se tegningen her. Nå blir vel Vy sittende igjen med den vanskeligste pakken. Regjeringen har fått det som den ville. Den har hele tiden ønsket å svekke Vy, det tidligere NSB, sier Myrli til Aftenposten.

Den andre pakken består av de mest effektive lokaltogene rundt Oslo, samt Vestfoldbanen, linjen Kongsberg-Eidsvoll og Kongsvingerbanen.

Oppstart av kjøringen etter konkurransen er henholdsvis i desember 2022 og 2024.