(Avisen Hadeland: ) Torsdag morgen ble Gjøvikbanen stengt på grunn av en flomstor bekk som førte til utrasing av løsmasser i ei togfylling rett nord for Hakdals verk.

– Entreprenør er i full gang med å reparere skaden, men det er et krevende arbeid, sier kommunikasjonsrådgiver Britt-Johanne Wang i Bane Nor til Varingen fredag ved lunsjtider.

– Drøyt tusen kubikkmeter pukk skal skiftes ut. Skinner må kappes, fylling bygges opp på nytt og skinner sveises sammen igjen. Som det ser ut trenger vi tida fram til ut søndag.

Bane Nor vil komme med ny oppdatering søndag klokka 12.00, skriver de på nettet, der det vil bli opplyst om Gjøvikbanen kan åpne igjen og gå som normalt fra mandag morgen.

– Vi jobber på spreng for å få åpnet banen så fort som mulig, sier Wang.

Bane NOR og Vy

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den norske jernbaneinfrastrukturen. De drifter, vedlikeholder og bygger jernbane over hele landet.

Vygruppen er Nordens største landbaserte transportkonsern. Selskapet er eid av den norske stat ved Samferdselsdepartementet.

Kilde: banenor.no og vy.no

Toglinja er stengt mellom Hakadal og Harestua. Mellom Hakadal og Oslo går det tog, men reisende må regne med forsinkelser.

Fra før er Gjøvikbanen stengt for togtrafikk på hverdager mellom klokka 09.10 og 15.15 på strekningen Jaren og Gjøvik. Dette er fordi Bane Nor utfører arbeid på strekningen. Dette vil foregå helt fram til og med fredag 18. november