OA har vært på ulykkesstedet og møtt innsatsleder Mathias Engebakken i politiet.