– I fjor? Da gikk jeg på skole i Colorado i California.

Sjuåringen som i går troppet opp på tredje trinn da Gjøvikregionen International School (GIS) åpnet dørene for første gang, må være nærmest en idealelev for den nystartede skolen.

Med amerikansk far og mor fra Biri, og bakgrunn fra barnehage i Stavanger og skole i USA må Solveig sies å allerede være internasjonal, sin unge alder til tross.

Mindre forhold

Da OA snakket med Solveig ved lunsjtider i går, var hun storfornøyd med sin første dag på ny skole.

– Dette har vært helt fantastisk, utbrøt sjuåringen, på flytende engelsk. Hun er tospråklig, noe som passer godt som elev ved GIS.

– Hovedspråket ved skolen er engelsk, men samtlige elever vil også få undervisning i norsk, sier rektor Adam Armanski.

I fjor gikk Solveig i klasse med 28 andre barn i Colorado i USA. I år går hun på en skole hvor det totalt er 31 elever, fordelt på 1. til 5. trinn.

– Det er en mye mindre klasse. Nå er vi 16 elever selv om vi er 3. og 4. trinn sammen, forklarer sjuåringen.

10 nasjoner

De 31 elevene kommer fra totalt ti nasjoner.

– Men en del av elevene har doble statsborgerskap, typisk fordi de har foreldre hvor den ene er norsk og partneren utenlandsk, sier Adam Armanski.

Likevel er 60 prosent av elevene ved skolen norske.

Den internasjonale profilen gjenspeiles også blant lærerne.

– Vi har fire lærere. En er norsk, en polsk, en fra Canada og en er fra USA, forteller Armanski, som selv er polsk.

De to assistentene er henholdsvis fra Norge og Uganda.

Høgskole og sykehus

Armanski sier spesielt tre arbeidsplasser er representert blant foreldrene ved skolen.

– Flere er ansatt ved Høgskolen i Gjøvik og ved sykehuset i Gjøvik. I tillegg er noen lærere ved IB-linja på Gjøvik videregående skole, sier rektoren.

Gjøvikregionen International School har foreløpig 31 elever, men allerede i går var to barn på besøk for å se på forholdene. De begynner trolig på skolen allerede i dag.

– Vi har delt inn skolen i tre avdelinger. En består av elever på 1. og 2. trinn, en av 3. og 4. trinn og en med femtetrinnselever, sier Armanski. Totalt har skolen kapasitet til å huse 60 elever slik den framstår i dag.

Nybygg om to år

Allerede om to år er planen å bygge ut skolen. Dagens 750 kvadratmeter kan da bli økt til 15–1600.

– Men det kommer an på interessen, sier Armanski.

Med utvidelse vil kapasiteten øke til 200 elever. Etter hvert vil skolen også omfatte ungdomsskoletrinnet.

– Vi er utrolig stolte over den nye skolen vår. Den har alt, strålte Armanski da han i går for første gang kunne ønske velkommen i skolelokalene på Campus Kallerud.

– Vi kunne ikke fått en mer sentral tomt til skolen. Her har vi nærhet til det meste. Vi har store grøntarealer rett utenfor døra, kort vei til sentrum og nye Campus Kallerud Arena bare et minutt unna. I tillegg ligger skolen godt avskjermet og uten biltrafikk, sier Armanski.