Gjøvik-navnet på salg?

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

debattTenk at politikerne i Gjøvik – som vi har valgt, vil «selge» Gjøvik-navnet til fordel for Toten (kommune) ved en eventuell sammenslåing av kommunene! Gjøvik – den største byen ved Mjøsa, er villige til – ikke å utslettes, men å bli usynliggjort under Totennavnet.

Gjøvik er sentrum i Vestoppland, vi arbeider for å bli satt på kartet nasjonalt, da må ikke byen «selge seg» til Toten. Byen er blant annet bygget opp rundt Gjøvik glassverk, Gjøvik Gård, Hunton og Mustad, mange viktige bedrifter har vært med å sette byen på kartet. Vi hyller oss selv med Gjøviksangen på festdager, vi er kjent som musikkbyen og vi er nå også student- og utdanningsby under NTNU og fremdeles kjent som den hvite by ved Mjøsa. Byen blir i sommer kronet med besøk fra NRK med satsingen Skibladner minutt for minutt, attpåtil med avslutningsprogram og festkveld fra Gjøvik.

Blir navnet Toten kommune, vil Gjøvik som by, bli mindre og mindre omtalt og synlig. Det er som å grave sin egen grav. Skal Toten kommune da skal slåss mot Hamar og Lillehammer om tildeling av statlige arbeidsplasser, sykehus og infrastruktur – selv om en eventuell Toten kommune blir stor i omfang og areal, hvem tror dere vinner da, har vi noen sjans? Nei.

Som nevnt tidligere; ville Lillehammer slått sammen med Gausdal, ta navnet Gausdal kommune? Eller om Hamar og Stange ble ett, ville de velge navnet Stange kommune? Helt sikkert ikke. Byene er naturlige «spydspisser» i den enkelte kommune, for å bruke et slitt politikerbegrep.

Å begrense valgmulighetene i en folkeavstemning, er en måte å kneble innbyggerne på. Det må i alle tilfelle være tre opplagte alternativ: Toten kommune, Gjøvik kommune eller Gjøvik/Toten kommune, ikke bare to.

Allikevel er innholdet og organiseringen i en ny storkommune viktigere enn valget av navn og kommunevåpen, for innbyggerne. Minner om at vi i disse dager går inn i en formidabel oppussing av Gjøvik Rådhus, før folkeavstemningen og valg av eventuelt nytt kommunesenter (?) Det skal brukes titalls millioner på Rådhuset – men ved en sammenslåing må alt fra skilting, brevpapir, logoer, nettsider, servicetorg, organisering, ansettelser, oppsigelser, nedbemanning av administrasjon, rådmenn, ordførere og lokalpolitikere, råd/utvalg og ansatte, tas hånd om og brukes penger på, penger vi kunne brukt til innbyggernes og byens beste!

I en ny storkommune er jeg mest skeptisk til sentralisering av tjenester og det kommer helt sikkert, tilgjengeligheten til kommunal forvaltning og politikerne, at lokaldemokratiet skal svekkes enda mer. For å spare penger, vil storkommunen komme til å samle flere typer tjenester ett eller to steder, for eksempel sykehjemsplasser for eldre. Kanskje bygges det ett gigant sykehjem på Lena eller Raufoss, slik at de som trenger sykehjemsplass fra Gjøvik, må dit eller omvendt, dette vil ikke kunne klages på, fordi sykehjemsplassen da er i kommunen du bor i (selv om den ligger langt fra beboerens egentlige nærmiljø, venner og familie). En slik organisering vil gjøre det langt vanskeligere for pårørende å stille opp og hjelpe, noe som er en stor ressurs for helsetjenesten. Vi har lært av erfaring at det meste velsignes av politikerne, bare det er penger å spare.

At det skal være attraktivt å slå seg sammen med kommuner som sliter økonomisk forstår jeg fortsatt ikke, og at kommuneøkonomi og tjenester da plutselig skal bli bedre? Det har Jan Tore Sanner lovet. Selv om det i en periode blir overføringer fra staten, vil den renne ut i sanden etter en tid, som ved alle reformer.

En kommune med 30.000 innbyggere er ikke liten, kan forstå at det er ønskelig å slå sammen småkommuner med noen hundre til noen tusen innbyggere.

Thor Willy Granlund hadde en sterk kommentar i OA mandag 21. mars, slutter meg til den. Blant mange viktige punkter skriver han, «Kan vi stole på Gjøvik kommune? En samarbeidspartner som har rasert nesten hele strandsona i Gjøvik og stengt seg selv ute fra Mjøsa med søppelfyllinger, bensinstasjoner, RV4 og kjøpesenter? En kommune som nylig gjentok tidligere «synder» og godkjente oppføringen av et kontorbygg på 6–8 etasjer ved utløpet av Hunnselva»…. Dagens politikere kan ikke lastes for tidligere politikeres feilvurderinger, men jeg er enig med Granlund – de kan la være å gjøre dem om igjen ….

La Østre og Vestre Toten slå seg sammen og Gjøvik utvikle seg videre som selvstendig kommune. Heia Gjøvik!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags