– Vi føler valget om å la være å dele ut vil styrke prisen. Det er forkleinende å dele ut til noen bare for å gjøre det, sier Klaus Bratlie i Gjøvik Salgs- og reklameforening.

– Da er det bedre for alle parter å vente til man har en verdig mottaker som styret kan enes om, mener han.

Må sette Gjøvik på kartet

Bratlie understreker at man gjerne vil dele ut prisen, men at den henger høyt og at de ikke vil senke lista bare for å få delt den ut.

– Casparprisen viser at du har fått til noe, gjort noe som synliggjør regionen, eller deltatt på noe ekstraordinært. Vi har også tidligere belønnet grensesprengende eller kreative prosjekter.

Bratlie sier også at man generelt sett har hatt flere prisvinnerne innen kunst og kultur enn fra næringslivet.

– Det er imidlertid tilfeldigheter som slår til når vi nå ikke klarer å finne en verdig mottaker. Mange av de aktuelle kandidatene har på indirekte vis fått prisen før, eller mottatt andre priser. Vi vil helst ikke ha noe slitasje ved å gi flere priser til de samme, sier han.

– Men det er nok av flinke og «drivendes» folk i regionen her, så forhåpentligvis vasser vi i forslag til neste år, avslutter han.

Blant tidligere vinnere av Casparprisen er Gjø-Vard Orienteringslag for arbeidet med «Stolpejakten», og Ingvild Flugstad Østberg for sitt bidrag i å gjøre hjembyen Gjøvik kjent nasjonalt og internasjonalt.