Hva er det beste ved Gjøvik?

19. august 2017, kl. 19:00

Vi spurte 11 tilfeldig forbipasserende under byfesten.