Hedersprisen, som ble opprettet i 2004, består av 10.000 kroner, og går til mennesker som har gjort en veldedig innsats.

– Den typiske prisvinneren er en enkeltperson som gjør en innsats for svakerestilte grupper, lokalt eller globalt, og som engasjerer flere mennesker i sitt nærmiljø i samme arbeid, sier Silje Benonisen, partner i Jobzone.

Hvert av de lokale Jobzone-kontorene leter fram kandidater i sitt nærmiljø. Siden starten i 2004 er til sammen to millioner kroner delt ut til lokale velgjørere. Bemanningsfirmaet på Gjøvik har riktignok ikke fått nok søkere til å dele ut prisen hvert år, men de håper på mange gode innspill i år. Søknadsfristen er 12. februar.

I fjor ble Jobzone-prisen på Gjøvik tildelt Aase Amsrud (85), som har vært med i Korpus siden 1994. Korpus er en kor- og dansegruppe bestående av 42 utviklingshemmede medlemmer. Amsrud har selv ei datter som er utviklingshemmet og som er med i Korpus.

Prisvinneren er æresmedlem i gruppa og blir karakterisert som en fantastisk drivkraft miljøet. Alle oppgaver er utført med omsorg, varme og godt humør, het det blant annet i begrunnelsen.