Dette mener næringslivet om at Gjøvik blir en universitetsby

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Flere studenter, flere mastergrader og større campus. Slik ser rektor Jørn Wroldsen for seg den nære framtidas universitet på Gjøvik.

Les også: – NTNU-logoen blir viktig for Gjøvik-studentene

Men hva mener næringslivet om sammenslåingen? Vi spurte fire sentrale personer om nettopp dette.

Nils Terje Haavi, avdelingsleder ved Evry, Gjøvik

– Jeg synes det er meget positivt. Fusjonen mellom NTNU og Høgskolen i Gjøvik bidrar til å sikre en fortsatt høy utdannelse innen teknologi på Gjøvik. Som et av Norges største IT-selskap henter vi mye folk fra miljøet på Gjøvik. Det vil vi fortsette med. Jeg tror at sammenslåingen med NTNU vil medvirke til at it-utdanningen på Gjøvik videreutvikles på et høyere nivå.

– Skeptikerne er redde for at de store skal spise de små. Deler du denne frykten?

– Nei, jeg er ikke redd for det. Utviklingen går i retning av større enheter. Jeg tror bare vi må være med på det racet, svarer Haavi.

Morten Lang Ree, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet

– Først vil jeg gratulere Høyskolen i Gjøvik og rektor for et godt arbeid, og et viktig grep for utviklingen av Innlandet. Jeg mener at dette er positivt for Innlandet generelt og for sykehuset spesielt. Det vil bidra til å styrke og videreutvikle den kompetansen vi har og tilføre ny kompetanse. NTNU representerer et høyt kompetansenivå, som Gjøvik kan dra nytte av og omvendt, særlig innen de tekniske fagene. Fusjonen vil gjøre Høgskolen i Gjøvik mer robust.

Jeg satt tidligere i styret for Høgskolen i Hedmark og ivret for et innlandsuniversitet, men toget har gått for den løsningen. Jeg innser at man må tenke nytt, og jeg synes at Høgskolen i Gjøvik med dette har tatt et godt grep.

Mille Cathrine Øveraasen, styreleder i Øveraasen

– Jeg tror at fusjonen med NTNU vil bety utrolig mye for Gjøvik. At Høgskolen i Gjøvik får status som Universitet vil bidra til å styrke den tekniske kompetansen som allerede ligger i Gjøvik-regionen, svarer styrelederen.

Øveraasens mål har i alle år vært å utvikle og konstruere verdens beste snøryddingsutstyr. Bedriften har hatt mye samarbeid med Høgskolen i Gjøvik opp gjennom årene, ikke minst i forbindelse med studentoppgaver.

– Vi har også rekruttert folk fra både Høgskolen og Fagskolen på Gjøvik, men det har til tider vært vanskelig å få tak i god og riktig arbeidskraft, fordi mange av de nyutdannede har søkt seg mot oljesektoren og andre bransjer der lønningene har vært bedre, sier Øveraasen.

Hun tror at næringslivet i regionen kan bli enda flinkere til å benytte seg av den kompetansen Universitetet i Gjøvik representerer.

– Jeg håper at næringslivet og Universitetet kan pushe hverandre, -at vi kan søke råd h os dem, og at de kan drive forskende utvikling for bedrifter i Gjøvik-regionen, sier hun.

Sissel Solum, kommunikasjonsdirektør i Nammo-gruppen

– Det er positivt for Nammo å ha en høgskole som står sterkt i lokalsamfunnet, og jeg tror Høgskolen i Gjøvik vil bli styrket i samarbeidet med NTNU. For oss i Nammo er dette viktig i forhold til rekruttering. Vi rekrutterer både fra Høgskolen i Gjøvik og NTNU.

– Blir det nødvendigvis bedre faglige miljø ved å slå sammen flere utdanningsinstitusjoner?

– Det kan i alle fall bli det. Alle har lyst til å studere der det er et godt studentmiljø og et godt læringsmiljø. Et stort miljø trenger ikke alltid å være godt, men jeg tror at de beste søker seg til miljøer der det er andre som er gode. Det gjelder både lærere og studenter, svarer Solum.

Hun tror at fusjonen mellom NTNU og Høgskolen i Gjøvik vil gjøre det enda mer attraktivt å være student på Gjøvik.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken