Verden blir stadig mindre. Fysisk avstand til samarbeidspartnere får stadig mindre betydning. Der det finnes felles interesser og gode relasjoner bygges partnerskap og vennskap. Virtuelle møteplasser i jobb eller privat gir ofte større muligheter for mange. Et godt eksempel er den rørende historien om Mats, sønnen til Robert Steen.

For Gjøvik sin del er NTNU et eksempel på tett og godt partnerskap mellom Gjøvik og Trondheim. Det jobbes med felles mål for å utvikle forskning og undervisning som kommer studentene og samarbeidspartnere til gode. Kan NTNU samarbeidet utvikles til å omfatte St.Olavs i Trondheim slik at spesialisthelsetjenester kan utvikles til beste for rekruttering og våre innbyggere?

For makan til rabalder, utredningsmaraton og beslutningsvegring som finnes i Innlandet når det gjelder felles utvikling av universitet og sykehus, skal man lete lenge etter (!).

I 1986 kastet Vazelina Bilopphøggers stridsøksa i Mjøsa ved åpning av Mjøsbrua. Snart 25 år senere og etter 1 år med Innlandet fylkeskommune, «koker» det fortsatt i nabolaget. Det er nesten så man ønsker å sprenge Mjøsbrua for å unngå å møtes.

I dag konsumeres flere og flere tjenester heldigitalt. De siste årene er det skjedd digitale transformasjoner av flere bransjer. Helse står for tur. Driverne for utviklingen er tjenesteforbedring, pris og tidsinnsparing. Tid vi kan bruke på interesser eller samvær med de vi er glad i.

Netflix har disruptert film, Spotify når det gjelder musikk, Airbnb gir mer for pengene, mens Uber gjør store innhogg i taxi-næringen. Ungdommen har for lengst sluttet å se på lineær-TV og papiravisene er på tur ut. Det kommer førerløse biler, busser, båter som endrer transportsektoren og hvem har vært i banken i det siste? Kommunene jobber hardt for å skape morgendagens digitale innbyggertjenester, mens NAV for lengst har utviklet tjenester basert på sju viktige livshendelser. Undervisningen er i endring og lange jobbreiser blir færre. Nye teknologier som kunstig intelligens, mixed reality, internet of things, blockchain, 5G med flere, vil gi helt nye tjenester -og brukeropplevelser.

Sykehusene står foran store digitale transformasjoner. Det vil ha stor betydning for rekruttering av helsepersonell og utvikling av nye helsetjenester. Digitalisering er allerede idag en del av sykehusenes kjernevirksomhet. Det pågår et medisinsk paradigmeskifte akkurat nå som en konsekvens av nyvunne teknologier. Maskinlæring og bruk av algoritmebasert diagnostikk gjør at maskiner er bedre enn radiologer til å tolke bilder.

Gensekvensiering av vårt DNA kombinert med presisjonsmedisin endrer behandlingen fra volumbehandling per diagnosegruppe til persontilpasset behandling på individnivå. Det gir større treffsikkerhet og mer effekt. Utviklingen dreier også mot at mer pasientbehandling skjer utenfor sykehusene i digitale hjemmesykehus. Ingen ønsker å reise til sykehus om vi ikke må og hjemmesykehus har svært lovende resultater for pasienter med kroniske sykdommer. Dreiningen mot «pasientens helsetjeneste» betyr at helsepersonell jobber nettverksbasert i ekspertteam. Ulike roller fra sykehus og kommuner følger opp pasienten i sanntid. Det vil gi et godt koordinert helsevesen og ikke som idag hvor overgangene mellom behandlingsnivåene er utfordrende, spesielt for pasient, men også for helsepersonell.

Nasjonale myndigheter jobber med å skape bærekraftige helsetjenester som kan møte den voksende eldrebølgen med lavere oljeinntekter. Skaleringen av helsetjenester kan ikke gjøres med å ansette stadig mer helsepersonell, vi må tenke nytt og teknologien må utnyttes bedre.

Teknologibyen Gjøvik, bør utnytte sine fortrinn og tenke helt nytt for å skape bedre helsetjenester til sine innbyggere. Relasjonen som er skapt til NTNU i Trondheim bør videreutvikles for å se på samarbeidsmuligheter også mellom våre sykehus og St.Olavs i Trondheim. Kanskje kan Gjøvik og Reinsvoll løsrives fra SIHF/Helse Sør-Øst og koples mot St.Olavs/Helse Midt i stedet? Det vil utjevne størrelsesforholdet mellom regionene. Da kan de fysiske sykehusene våre betjene betjene vårt opptaksområde på 110.000 innbyggere i GLT området, Hadeland -og Valdres.

Jeg er sikker på at Gjøvik/Reinsvoll sammen med NTNU og St.Olavs vil skape gode synergier som vil utdanne stadig flere og løse rekrutteringsproblematikken. I fremtiden vil helsepersonell jobbe i nettverk fra ulike lokasjoner og Gjøvik kan bidra til å skape helt nye innovative samarbeidsmodeller i Norge.

På en slik måte kan det skapes forutsigbarhet og fremtidshåp i Gjøvik, som dessverre er fraværende i dagens samarbeidsmodeller.