I løpet av noen dager skal 2784 nye studenter finne sin plass på så vel NTNU som i boligmarkedet på Gjøvik. Forhåpentligvis har de fleste allerede sikret seg tak over hodet, men det gjelder ikke alle. For dessverre har studentbyen Gjøvik knapt med studentboliger – nok en gang. Vi vet ikke hvor mange år i rad vår avis har omtalt mangelen på egnede studentboliger i byen og i hvor mange ganger vi har omtalt et prosjekt i Røverdalen hvor man skulle kombinere et parkeringshus med 248 studentboliger. Men første «lovnaden» om nye boenheter i Røverdalen, omtalt i OA, var at de skulle være på plass i 2017.

Mye vann har rent i Hunnselva siden den gang, under bakken rett i ytterkant av området der det skal komme så vel et parkeringshus – også det under bakken – og de sårt tiltrengte studentboligene. Det har vært ulike forklaringer på hvorfor prosjektet stadig har blitt utsatt, nå sist på grunn av økte kostnader etter at råvaretilgangen ble trangere på grunn av krigen i Ukraina. Dermed fortsetter situasjonen med et noe prekært marked for studerende unge, mens utleiere kan hente gode penger.

«Jeg er opptatt av at studentene som kommer til Gjøvik ikke skal oppleve noen bolignød når de kommer hit», sa ordfører Torvild Sveen til vår avis. Det er vi også, men er usikker på om det faktisk er hva enkelte studenter opplever. Mange får leie privat, av fornuftige utleiere, men representanter for NTNU-studentenes velferdsorganisasjon har også meddelt vår avis at de stadig får servert historier om useriøse utleiere og høye priser. Vi er ikke overrasket, men synes det er ille. Egentlig har «alle» interesse av at studenter trives i Gjøvik, også dem som leier ut hybler. Forhåpentligvis vil prosjektet i Røverdalen bli en realitet, kanskje til studiestart i 2024. Når det etableres nye velfungerende studenthybler er det de useriøse som først blir borte fra markedet. For et dårlig rykte spres raskt i vår digitale verden. Det hele byen, lokalt næringsliv, offentlig virksomhet og frivillige lag og foreninger, er avhengig av, er et godt rykte slik at flere studenter velger å slå seg ned i Vestoppland.

«Egentlig har «alle» interesse av at studenter trives i Gjøvik, også dem som leier ut hybler.»