Dømt for vold etter spytting

Artikkelen er over 1 år gammel

Det faller inn under definisjonen på voldsbruk, slår Gjøvik tingrett fast.

DEL

En lørdagsnatt i april 2016 slo en ung mann seg vrang da politiet skulle pågripe ham for ordensforstyrrelse i Gjøvik sentrum. Han spyttet en politistudent i tinningen og uttalte til en betjent at han skulle skyte ham og sage av ham hodet.

Mannen erkjente seg skyldig etter hele tiltalebeslutningen for blant annet vold og trusler da saken kom opp i Gjøvik tingrett nylig. Hans forsvarer mente imidlertid skylden var diskutabel. Han anførte at spytting ikke formelt sett er vold.

«Dette kan etter rettens syn ikke føre fram. Retten finner at tiltaltes spytting er vold etter straffeloven», konstaterer dommerfullmektig Edvard Horn Welle-Strand.

Videre finner han det hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at mannen på den måten forsøkte å hindre polititjenestemennene i å foreta en tjenestehandling, som tiltalen også omhandlet.

«Spyttingen vanskeliggjorde politiets arbeid, idet tiltalte som følge av spyttingen måtte påsettes spyttemaske. Dette gjorde det mer krevende for politiet å innbringe tiltalte», heter det i dommen.

Tiltalte har på grunn av «sterk alkoholrus» ingen erindring av hendelsene den natten, men stoler på politivitnene.

Retten har nøyd seg med å dømme ham til 30 timer samfunnsstraff, i tillegg til at han må betale 3000 kroner i saksomkostninger. Det inkluderer straff for et tilfelle av dopingbruk.

«Den klare hovedregel er at det reageres med ubetinget fengsel ved vold mot politiet. (...). Etter rettens syn foreligger det i denne saken spesielle forhold som med tyngde taler for bruk av samfunnsstraff, nemlig saksbehandlingstiden», skriver dommeren.

Artikkeltags