I tillegg til å miste retten til å føre bil eller annen førerkortpliktig motorvogn resten av livet, er mannen idømt 21 dagers fengsel og femti tusen i Gjøvik tingrett.

Etter at han ble tatt på fersken i ruspåvirket kjøring i Valdres tidligere i år, ble 31-åringens førerkort beslaglagt. Noen måneder senere ble han påtruffet av politiet i Gjøvik, kjørende uten gyldig førekort.

Dermed må mannen avlegge full ny førerprøve, dersom han ønsker å kjøre bil lovlig i fremtiden.

Den domfelte tilsto uforbeholdent å ha oppbevart narkotika og å ha kjørt uten førerkort, men tilsto ikke å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Dette har han ifølge retten erkjent straffeskyld for tidligere, i tillegg til at det foreligger blodprøver som viser en rusmiddelpåvirkning tilsvarende over 1,2 promille.