Gjøvik tingrett består – ledelsen flyttes til Hamar

Gjøvik tingrett skal bestå, men uten ledelse. Den skal flyttes til Hamar.