Gjøvik sykehus kutter åtte indremedisinske senger, men det monner ikke

Kravet til innsparing er langt høyere enn forslagene som er lagt fram.