Gjøvik-skolen oppretter team for læringsmiljø – 78 søkere til fire stillinger

Gjøvik kommune skal ansette fire veiledere i læringsmiljøteam i grunnskolen.