Gjøvik skole ansatte for mange lærere ved en feil i høst. Nå må de overtallige lærerne slutte

På grunn av en feil i budsjettarbeidet ved Gjøvik skole ble det ansatt for mange lærere.