Nåværende vann- og avløpssjef Asbjørn Tufto går over i en ny stilling i Gjøvik kommune. Det opplyser teknisk sjef Jan Tore Karlsen.

– Vi har som mål å tiltrekke oss etablering av nye arbeidsplasser og legge til rette for økt bosetting. For å nå målene er det viktig med god infrastruktur som vann og avløp. Vann- og avløpssjef blir en sentral stilling i dette arbeidet framover, heter det i utlysningsteksten.

Inkluderende leder

Søkere må ha bred ledererfaring og en inkluderende lederstil, solid erfaring innen drift av vann og avløp og sivilingeniørutdannelse innen VA/miljøfag, eller alternativt annen relevant høyere utdanning.

En av hovedarbeidsoppgavene blir å gjennomføre hovedplan for vann og avløp, og være aktiv pådriver for en framtidsrettet utvikling av kommunens vann- og avløpstjenester, skriver kommunen videre.

Oppgraderinger i gang

Hovedplanen for vann og avløp innebærer blant annet store utskiftninger av rør, og oppgradering av private vann- og avløpsanlegg i kommunen. Oppgraderingen har blant annet medført en hel de stengte gater og graving i sentrum.

I forrige uke skrev OA om en sviende økning i de kommunale vann- og avløpsgebyrene. Abonnementsgebyret for vann har økt med 55,8 prosent*. Dette skyldes hovedsakelig økte kapitalkostnader og strømpriser, skriver kommunen. Søkere må ha god økonomikompetanse med forståelse for selvkostprinsippet, står det i stillingsannonsen.

Det er rundt 30 ansatte i vann- og avløpsavdelingen i Gjøvik kommune, og avdelingen sorterer under teknisk drift.

* OA retter tallet fra over 74 prosent i tråd med opplysningene Gjøvik kommune selv gir på sine nettsider.