Skoleåret deretter er det helt slutt på Seierstad, da også småskolen flytter etter.