En underskriftsaksjon er satt i gang, med egen Facebook-side kalt «Støtt Adrian», og det samles også inn underskrifter på papir. Til nå er det kommet inn mer enn 400 underskrifter.

Fakkeltog i dag

Allerede klokka 17 i ettermiddag, arrangerer initiativtakerne også fakkeltog og holder appeller i Gjøvik.

En liknende fakkeltog for Adrian ble også holdt for to år siden, da han første gang hadde fått avslag på søknad om oppholdstillatelse og var sendt ut av landet sammen med sin bror og mor. Fakkeltoget den gang skjedde akkurat på 20-årsdagen for FNs barnekonvensjon. Nå gjelder det et krav om at UNE/UDI omgjør sitt avslag om oppholdstillatelse, og lar Adrian få opphold på humanitært grunnlag.

Adrian har fått mye lokal støtte, blant annet fra sokneprest Lasse Gran, rektor Torfinn Overn og ordfører Hans Seierstad. Også Morten Ørsal Johansen, innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, mener Adrian kvalifiserer for å få opphold i Norge.

Soknepresten håper sterkt engasjement både fra elever, rektor, helsesøster og psykiatrikyndige kan løfte saken til et nivå der Utlendingsnemnda blir nødt til å omgjøre sitt utvisningsvedtak.

Adrian selv er helt klar på at han ikke vil tilbake til Kosovo, og er forberedt på å ta saken gjennom rettssystemet om nødvendig.

Dobbelt truet

I 2006 flyktet Adrian som 13-åring til Norge sammen med sin mor og lillebror. De fryktet blodhevn etter et drap hans far hadde begått tidlig på 1990-tallet, og som han nå er fengslet for. Tradisjonen i Kosovo er, ifølge Adrian, slik at den dreptes familie kan ta livet av eldste sønn til den som begikk drapet. I tillegg har faren truet med at han vil ta livet av hele sin familie fordi de rømte fra Kosovo. Faren slipper ut av fengsel i mai i år.

Les vår E-avis