Det er selskapet Havgul Clean Energy har planer om å etablere en vindmøllepark på Totenåsen.

Planene omfatter opptil 70 vindmøller, som hver er 100 meter høye og med en turbin med en rotordiameter på hele 112 meter. Parken skal gi strøm til nesten 20.000 husstander eller opptil 390 gigawatt-timer i året.

Massiv motstand

Fullt ferdig er det beregnet at vindmølleparken, som har fått navnet Skreifjella Vindpark AS, vil koste 1,8 milliarder kroner.

Motstanden fra salen var massiv i gårsdagens møte. Flere av dem som tok ordet pekte på at prosjektet vil rasere det folkekjære friluftsområdet for evig og alltid.

- Arter vil forsvinne

– Jeg kan ikke ta med barna mine ut i naturen for å oppleve fugleleik, lytte etter hubro eller kanskje oppleve kongeørnen på nært hold. Dersom utbyggerne får det som de vil, disse artene forsvinne, påpekte Peter Lunden fra Skreia.

– Dette inngrepet i naturen på Toten har vi ikke sett maken til siden istiden, framholdt Nils Faarlund fra Bilitt.


Vil du ha vindmøllepark på Totenåsen?

Vil vindmøllene påvirke din hverdag?