Sterk vind og krappe bølger gjorde det vanskelig å klappe til kai, men etter en del forsøk og bistand fra redningsskøyta gikk det i orden.

Skibladner hadde vært en tur på Hamar da styggværet slo til, men det var først da den skulle legge til kai det oppsto vanskeligheter. Bølgene slo langt innover kaia.

Passasjerene tok det hele med stor ro og kunne ikke få fullrost mannskapet.