– Rammer de sykeste

fortvilet: Den nye sengeposten ved DPS Gjøvik står tom. Fagfolkene Ingrid Pignon, Marianne Gulbrandsen, Carl Rune Henriksen, Irina Saliy og Unni Gjønnes frykter at de 10 sengene vil bli nedlagt. De mener det vil rasere døgntilbudet ved DPS Gjøvik. foto: Asbjørn Risbakken

fortvilet: Den nye sengeposten ved DPS Gjøvik står tom. Fagfolkene Ingrid Pignon, Marianne Gulbrandsen, Carl Rune Henriksen, Irina Saliy og Unni Gjønnes frykter at de 10 sengene vil bli nedlagt. De mener det vil rasere døgntilbudet ved DPS Gjøvik. foto: Asbjørn Risbakken

Artikkelen er over 8 år gammel

Den splitter nye DPS døgnenheten ved Gjøvik sykehus til 75 millioner kroner, kan bli nedlagt. - Dette er svært kritisk og vurderes direkte uforsvarlig for våre dårligste pasienter, fortviler fagmiljøet i Gjøvik.

DEL

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Gjøvik består av døgnenhetene i Gjøvik og Aurdal, i tillegg til de psykiatriske poliklinikkene på Hadeland, Toten, Aurdal og Gjøvik.

Divisjon psykisk helsevern har pålagt DPS Gjøvik en innsparing på drøyt 16 millioner kroner i 2012. Den saken skal styrebehandles 15. desember.

Fagmiljøet i Gjøvik opplever at dette kravet rammer DPS Gjøviks døgntilbud spesielt hardt. Avdelingssjef, Ragnhild Wangen, har tidligere lagt fram to alternativer til nedskjæringer, med faglig begrunnelse for hvilken løsning hun vil anbefale.

Divisjonsdirektør i psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, Gunn Gotland Bakke, har derimot valgt å se bort fra begge disse, og går inn for å halvere antall senger på døgnenheten i Gjøvik fra 20 til 10.

– Døgnenheten har de siste årene gjennomgått en stor oppussing og vi har fått de fysiske rammene vi lenge har ventet på for våre pasienter. Etter åpningen ble den nye avdelingen midlertidig stengt, men vi ble forespeilet en reåpning i vår. Vi frykter konsekvensene dersom denne beslutningen om nedleggelse går igjennom i styret, sier fungerende avdelingsoverlege Ingrid Pignon.

De ansatte ser med stor bekymring på de kuttene som er foreslått og frykter at det vil gå ut over de dårligste av de dårligste psykiatriske pasientene.

Divisjonsdirektør for psykisk helsevern, Gunn Gotland Bakke, holder fast ved at den nye døgnenheten ikke er nedlagt. Hun kan likevel ikke si noe om når den eventuelt reåpnes.

  • Les resten av saken i torsdagens utgave av OA.

Artikkeltags