Oppfordrer til kremasjon

HALVERT KIRKEGÅRD: Sokneprest Ole-Jakob Nyhus (t.h.) er ikke interessert i at kirken skal påvirke folk i valget av gravform. Av jordvernhensyn er planene for kirkegård på Kapp nå halvert. ? Noe underlig, sier Ragnar Grimstad (tv) og Christian Harling i Kapp Menighetsråd.

HALVERT KIRKEGÅRD: Sokneprest Ole-Jakob Nyhus (t.h.) er ikke interessert i at kirken skal påvirke folk i valget av gravform. Av jordvernhensyn er planene for kirkegård på Kapp nå halvert. ? Noe underlig, sier Ragnar Grimstad (tv) og Christian Harling i Kapp Menighetsråd. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Den planlagte kirkegården på Kapp halveres av jordvernhensyn, med oppfordring om økt bruk av urnegraver.

DEL

– Det er totalt uaktuelt å skulle utøve noe som helst press på folk i sorg om å velge kremasjon, sier sokneprest Ole-Jacob Nyhus.

Det er Fylkesmannen som i klartekst oppfordrer til at det «legges til rette for at flere velger urnegraver i forhold til ordinære kistegraver».

Problematikken, ikke bare på Kapp, er at utvidelser av gravplasser ofte går på bekostning av dyrkbar jord. På linje med fortettingen i boligstrøkene, oppfordrer myndighetene nå til mer «konsentrerte» gravplasser. Som nødvendigvis fordrer økt bruk av kremasjon.

– Jordvernhensyn

Plankoordinator Runa Bø ser det ikke som Fylkesmannens rolle å gi direkte råd om hvordan denne dreiningen bør gjennomføres.

– Vår primære oppgave er å utøve jordvern. Kommunene og kirken må finne sine løsninger, sier hun.

Arealplanlegger Kirsten Andersen har nettopp fått ansvar for kommunedelplanen for Kapp, og vil ikke gå inn på detaljer i den. Men hun ser for seg at kirken blir den viktigste aktøren for å få flere til å velge urnegraver.

– Det stemmer at urnegraver tar mindre plass, omtrent halvparten av en kistegrav. Men jeg misliker sterkt tanken på at noen skal forsøke å påvirke folk i sitt valg, understreker sokneprest Nyhus.

Strider mot ny lov

Et forslag som har versert er at gravstedet ved Kapp kirke utelukkende skal bli en urnekirkegård. Det er soknepresten sterkt imot.

– Det vil i realiteten føre til tvang, selv om Hoff kistebegravelser på Kapp opprettholdes som et alternativ. De fleste er knyttet til familiegravsteder. Har én først valgt kremasjon på Kapp, vil ikke etterfølgerne ha noe valg.

Nyhus opplyser at det fra 1. januar er innført en ny gravferdslov, som pålegger å legge til rette for forskjellige religiøse tradisjoner. Dermed må man ta hensyn til at for eksempel jøder og muslimer ikke aksepterer kremasjon.

– Det jeg imidlertid mener vi kan gjøre, er å tilrettelegge for et flott urneområde på gravplassen. Med en innbydende utforming, kan det tenkes at flere vil velge kremasjon, sier Nyhus.

Bevegelse etter 20 år

Kapp, som det mest folkerike tettstedet på Østre Toten, har ikke egen kirkegård. Allerede i 1979 tok menighetsrådet første initiativ. Det skulle ta 13 år før kommunestyret vedtok at det skulle anlegges kirkegård. Dette var i 1992. 20 år senere har ingenting skjedd.

Men nå ligger det endelig 250.000 kroner til forprosjektering og kirkegården er satt på kartet i kommunedelplanen for Kapp. Men arealet er halvert i den reviderte planen, fra 16 til åtte dekar. Dette i et forsøk på å holde jordregnskapet i balanse.

– Vi stiller oss undrende til begrunnelsen for å redusere det avsatte arealet, sier Christian Harling, leder av Kapp menighetsråd.

– Så lenge kommunen er pådriver for boligbygging og fortetting av Kapp, er det vel på sin plass å følge opp med fasilitetene som hører et tettsted til. Gravsted er et eksempel, sier Harling.

Muligheter for utvidelse

Hoff har tradisjonelt vært gravstedet for kappinger. Men med tilflytting og befolkningsvekst, regner man med at tilhørigheten til Kapp medfører at framtidens generasjoner vil velge det flotte området rundt Kapp kirke som sin kirkegård.

Ragnar Grimstad har lenge jobbet for kirkegård på Kapp. På tross av at arealet er halvert, er han glad for at det endelig er bevegelse i saken.

– Det vi håper er at det resterende arealet ikke røres, slik at muligheten for utvidelse ligger der i framtiden, sier Nyhus, med støtte av Grimstad og Harling.

Artikkeltags