Formannskapet sa i går ja til at den gamle mjøsfergen kan taues over Mjøsa fra Mengshol, og få ligge ved det gamle fergeleiet i Gjøvik. Her skal ferga ligge og bli drevet som restaurant/uteservering i en to års prøvetid.

Det er Mays Kantine og Kafe AS i Gjøvik som søker om å få drive ferga som restaurantbåt.

Formannskapet har tidligere snakket om saken, og etterlyste da blant annet en forsikring om at ferga kunne taues tilbake til Mengshol der den nå ligger. Forsikringen fra grunneier på den andre sida ligger ved saken som en håndskrevet melding.

Det gjenstår en del før ferga er i drift som restaurantbåt, blant annet må det søkes om serveringsbevilling, skjenkebevilling og byggetillatelse som gjelder universell utforming.

Les mer i papirutgaven torsdag