Åsens venner er også stolte av at pengene grunneierne ville fått ved en etablering av vinparken ikke hadde noen betydning for åsfolket.

- Vi setter naturen og dets mangfold i første rekke, alle som en. Åsen skal brukes til rekreasjon og slik vil vi at våre etterkommere også skal ha det. En vindmøllepark ville ha rasert Totenåsen for alltid, mener Bruun.

NVE konkluderte med at prosjektet på Totenåsen ville kostet mer enn det smaker. Derfor anmodet de Havgul om å trekke prosjektet.

- Den totale samfunnsøkonomiske kostnaden blir for stor i forhold til energien man kan utvinne fra vindmøllepark i Skreifjella. Derfor anmoder vi Skreifjella Vindpark AS om å trekke prosjektet, forteller saksbehandler Jørgen Kocbach Bølling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE ber om en skriftlig bekreftelse på at prosjektet trekkes innen 20. januar.

Teknologien gjør det nå mulig å bygge større vindmøller som klarer seg med lavere middelvind. Men i Skreifjella blir inngrepet for stort i forhold til den energimessige gevinsten. Det blåser for lite.

- NVE har basert seg Havguls egne tall. Det er totaliteten som blir avgjørende, men faktorer som kulturminner og kostbar inntransportering har vært viktige forhold, sier saksbehandler Jørgen Kocbach Bølling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).