Gjøvik Kunnskapspark bygger opp ny, stor merkevare

Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

I all stillhet har Gjøvik Kunnskapspark bygd opp en virksomhet på Kallerud i Gjøvik med 50 ansatte, 100 studenter og 40 tilknyttede bedrifter.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Ambisjonen er å bli en global merkevare for informasjonssikkerhet, og nå skal navnet Security Valley fram i solskinnet. Morten Schjelderup, daglig leder i Gjøvik Kunnskapspark, forteller at han har holdt kortene tett til brystet i oppbyggingsfasen. Men fra nå av skal denne sikkerhetsdalen – Security Valley – bli et kjent begrep både i Norge og i utlandet.

– Nå er vi i stand til å påta oss nasjonale oppgaver på en kompetent måte, mener Schjelderup.

Minst 300 ansatte

Det er satt opp solide mål for Security Valley. Ambisjonene er at den i 2012, altså om fire år, skal ha minst 300 arbeidsplasser i tillegg til minst 500 studenter fra hele verden. I tillegg er det planer om at minst 20 nye bedrifter skal ha lagt aktiviteten sin til Gjøvik. Alt skjer i nært samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og med Fagskolen. NorSIS er en del av Security Valley.

Gjøvik Kunnskapspark (GKP) ble bygd opp i år 2000, og var blant annet sterkt involvert da det ble etablert et nasjonalt ekspertsenter for lettmetaller og automasjon på Raufoss. Nå er GKP i ferd med å realisere to nye prosjekter, Security Valley og et prosjekt knyttet til energi og bioenergi og andre fornybare energikilder.

Security Valley er en fiktiv dal som strekker seg over hele Innlandet, fra Eidsvoll i sør og til langt opp i Gudbrandsdalen. Hedmark er også så avgjort med, understreker Morten Schjelderup.

– Vi måtte finne noe folk fester seg ved, og nå er det i ferd med å bli et begrep. Dette er et innlandsprosjekt med bred støtte fra både myndigheter og næringslivet, og vi kan bli blant de beste i verden. Det er et sterkt miljø innen dette fagområdet i Gjøvik, og kanskje det bredeste i landet. Andre steder som for eksempel Bergen er smalere, men har mer dybdekompetanse, sier Schjelderup.

I dag arbeider det folk fra åtte forskjellige land i Security Valley, og Schjelderup understreker at det er en selvfølge med et internasjonalt miljø med løpende kontakt over landegrensene

– Vi må ha noen å måle oss mot. Nå skal vi begynne å selge ideen i utlandet, også i EU, sier han.

Mange hjelpere

Salget i Norge er allerede i gang. Schjelderup opplyser at de første konkrete avtalene er i ferd med å bli tegnet, men han legger til at noen slutter seg til Security Valley med penger, mens andre bidrar med ressurser.

– Vi har en forretningsplan vi er stolte av, og 2008 blir et spennende år. 8. og 9. april skal vi arrangere en sikkerhetskonferanse i Gjøvik, og da blir det samtidig offisiell snorklipping for Security Valley. Da er vi offisielt i gang.

Security Valley har hatt mange fødselshjelpere. Næringslivet og lokale og regionale myndigheter er noen av dem. En rekke bedrifter, offentlige etater og institusjoner støtter etableringen, blant dem Oppland fylkeskommune, Politiets data- og materielltjeneste, Norsk Tipping og NHO. Felles for dem er at de ønsker å skape landets sterkeste og bredeste kompetansemiljø, tilgang på ulike samarbeidsprosjekter og tett dialog med både virkemiddelapparatet og med investorer.

Security Valley er også blitt til i samarbeid med flere departementer, og mandag skal blant andre Morten Schjelderup og fylkesordfører Audun Tron møte politisk rådgiver Jørund Leknes i Fornyings- og administrasjonsdepartementet for å diskutere veien videre.

– Vi kan tenke oss både moralsk og økonomisk støtte fra departementet, sier Schjelderup som ønsker en aktiv dialog med sentrale myndigheter. For informasjonssikkerhet er en voksende bransje som alle blir stadig mer avhengig av.

Artikkeltags