– Problemet er at det er kostbart og arbeidsomt. Og jo flere ganger vi går i gang med å fjerne maling, jo vanskeligere blir det å få gjort et ordentlig resultat, sier driftsingeniør Knut Einar Broen ved seksjon avløp og renovasjon i kommunen.

Broen vet ikke eksakt hvor store utgifter kommunen har på tagging innenfor seksjon renovasjon og avløp. Men det blir en god del penger i løpet av et år.

20.000 kr

– Denne pumpestasjonen her i Hunndalen koster det om lag 20.000 kroner å få pen igjen. Vi må dekke inn utstyr, materiell og en mann som skal gjøre jobben. Det er nesten to ukers arbeid for å få et noenlunde bra resultat, sier Broen.

Usjenert

Det er pumpestasjonen ved Hunnselva som er mest utsatt for tagging.

– Jeg skjønner ikke hvorfor det er akkurat denne som utsettes for slikt. Denne ligger jo usjenert til slik at det er ingen som ser "kunstverket". Det samme i Breiskallen. Der ligger det stasjoner som er helt skjult, men som likevel utsettes for tagging.

Anmeldt

Kommunen har slitt med tagging i mange år, men det er først nå saken er anmeldt til politiet. Det skjedde for halvannen uke siden.

Det er to signaturer som går igjen på pumpestasjonen i Hunndalen, "Zodiak" og "Diak".