Gjøvik- og Raufoss-butikker fikk anmerkning av Mattilsynet

54 av 88 kontrollerte dagligvareforretninger måtte gjøre utbedringer etter Mattilsynets tilsyn. Sju av dem lokale.