Avstanden mellom Gjøvik og Hamar er bare 21 kilometer i luftlinje. Kjøreavstanden er skarve 51 kilometer. Estimert kjøretid mellom Gjøvik og Hamar er cirka 40 minutter. Visste en ikke bedre skulle man tro at Gjøvik og Hamar er to tvillingbyer.

Gjøvik og Hamar, med hver sin unike plassering ved Mjøsas bredder, har alle muligheter i seg til å samarbeide tettere og mer intenst nå og i fremtiden. Våre områder har alt å vinne på samarbeid og sunn konkurranse. Byene kompletterer hverandre når det gjelder kompetanse, næringsstruktur og kulturliv.

Gjøvik for sin del er regionens tredje største by og huser mange kompetansearbeidsplasser. NTNU i Gjøvik har svært mange studenter og ansatte. Dette utgjør en kompetansekraft som utnyttes i dag og som kan utvikles ytterligere.

Hvert år velger over 300 bedrifter å etablere seg i Gjøvik. Grunnen til dette er at Gjøvik har et sterkt næringsliv og sterke kunnskapsmiljøer. På Gjøvik er det god tilgang til nettverk og miljøer som støtter bedrifter i ulike utviklingsfaser. I tillegg har Gjøvik kommune vært temmelig flinke til å legge til rette for vekst i næringslivet.

Gjøvik og Hamar er i mine øyne tvillingbyer uten de skarpeste lokale og regionale konflikter hengende ved seg. Kan hende er det ikke slik i alle retninger i vår region. Dermed er det duket for at Gjøvik og Hamar må arbeide tettere på hverandre til beste for kompetanseutvikling, verdiskaping og utvikling av samfunnet på bred front.

Hamar må åpne opp og ønske stadig nye etablerere fra Gjøvikregionen inn i varmen. Gjøvik må gjøre det samme.

Hamar etablerer i nær fremtid en Science Park utenfor jernbanestasjonen på Hamar. Bygget skal bli et fyrtårn innen forskning, innovasjon og business. Det vil satses spesielt på en fremtidsrettet næring som bioteknologi. Satsingen totalt sett være på om lag 1 milliard kroner.

Gjøvik, med alle de teknologiske miljøene, må få en naturlig plass i den nye Science Parken. Det passer som hånd i hanske for miljøene i Gjøvikregionen å inngå samarbeid med et økosystem hvor høyere utdanning og forskning er navet i samarbeid med etablerere, kunnskapsbedrifter, investorer og offentlige aktører.

Hele prosjektet i Hamar er på 150.000 kvadratmeter. Her er det plass til miljøer fra Gjøvik som ligger i front også internasjonalt. Vise versa må miljøene på Hamar i sterkere grad involvere seg i samarbeid med de sterke miljøene som finnes på Gjøvik og området rundt.

Med godt fotarbeid vil Gjøvik og Hamar videreutvikle seg til en sterk nasjonal og internasjonal aktør mellom Oslo og Trondheim. Det er akkurat dette våre områder trenger så sårt til.

Regionen under ett preges av strekk i laget og av at mange deler av fylke eldes, fraflyttes og verdiskapingen er så der.

Men! Æille har et syskenbån på Gjøvik. Vi må utnytte slektskapet for alt det er verdt.