Gjøvik-mannen i 40-årene ble pågrepet i august i år, siktet for brudd på straffelovens paragraf 322, som omhandler grovt tyveri.

Ifølge en fersk fengslingsforlengelse fra Gjøvik tingrett påpekes det en klar fare for gjentatte lovbrudd dersom han slippes fri fra varetekt nå.

Han skal ifølge rettens kjennelse ha erkjent minst åtte ulike kriminelle forhold, og i førstegangsfengslingen fra Hamar tingrett framgår det at mange av forholdene ble begått i ruset tilstand.

Mannen er straffedømt flere ganger tidligere, senest i 2019, og Hamar tingrett anfører at det er sannsynlig at han «har lite kontroll på livet sitt for tida».

Han blir etter kjennelse i Gjøvik tingrett varetektsfengslet fram til 19. november.

Grovt tyveri

Straffeloven § 322. Grovt tyveri

Grovt tyveri straffes med bot eller fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om tyveriet er grovt skal det særlig legges vekt på om

a) det gjaldt en betydelig verdi,

b) gjerningspersonen har tatt seg inn i bolig eller fritidshus,

c) det har et profesjonelt preg, eller

d) det av andre grunner er av en særlig farlig eller samfunnsskadelig art.

Kilde: lovdata.no